Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ да се преименува на Бургаски държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“.

Това предложение е одобрено от Академичното ръководство на висшето учебно заведение. От там съща искат и подкрепата от страна на Общински съвет- Бургас.

Убеден съм, че с акцентирането на Бургас в началото на името, за пореден път ще удостоверим, че традицията и добрата практика в образованост на поколенията в университета е ценен фактор за града и региона. Ние работим и защитаваме интересите на държавата в областта на висшето образование. Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ е водещ държавен университет в Бургаски регион. Силно вярвам, че Бургас е най-добрият град за живеене, а позиционирането на нашия университет като Бургаски държавен успешно ще подкрепи това“, се пише в позиция на проф. д-р Христо Бозов, дм, ректор на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ , изпратена на местния парламент.

Ако бъде получена подкрепата от страна на ОбС, то писмото ще бъде приложено в общата документация, която следва бъде входира в Министерски съвет и Народното събрание.

Темата с преименуването обаче получи и продължение, след като от Бургаски свободен университет също изпратиха писмо до Общински съвет.

В него те изразяват твърдото си несъгласие с желанието на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ за преименуване.

„Ние сме против новото наименование на Университет „Проф. д-р Асен 3латаров“ — Бургас, да съдържа определението „бургаски“, което да замени посочването на населеното място Бургас. Мотивите ни са съобразени с нормативната практика в Република България“ , пишат в своята позиция проф. д-р Петко Чобанов – президент на БСУ и проф. д-р Милен Балтов – ректор на БСУ.

Те се мотивират с това, че в наименованията на съществуващите в страната 52 висши училища името на населеното място присъства по два начина — или като част от наименованието на висшето училище:

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Великоrьрновски университет „Св.св. Кирил и Методий“, Бургаски свободен университет, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“и Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, или с добавяне на населеното място след тире.

Пример: Университет за национално и световно стопанство — София, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ — Бургас, и всички други.

В практиката няма случай, при който в един и същи град да има висши училища с дублиране на тази част от наименованието им.

„Според нас това е и недопустимо, защото може да доведе до объркване, нелоялни практики на конкуренция, грешки при вземане на решения и най-вече да води до заблуждение.

Наименованието Бургаски свободен университет ни е дадено от Великото Народно събрание и вече повече от 30 години университетът ни се свързва с определението „бургаски“. Така сме известни сред академичната общност у нас и в чужбина. Добавянето на същото определение към наименованието на другия университет в Бургас би било прецедент в историята на висшето образование в страната и би довело до подмяна на традициите на Бургаския свободен университет.

Ето защо ние сме против в новото наименование на Университет „Проф. д-р Асен 3латаров“ – Бургас, да се съдържа определението „бургаски“. Надяваме се , че общинските съветници ще се съобразят с нашето становище.

Убедени сме, че и двата университета заемат достойно място в града ни и през годините са се утвърдили със своите наименования и няма нужда от излишно дублиране“, се пише още в писмото на ръководството на БСУ.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви