Знакът на българите
Знакът на българите

Най-често знакът IYI се среща по медальони, издълбан в каменни блокове, врязан в стени на съдове, върху строителни материали и в надписи. От употребата му е видно, че знакът е носел закрила на сгради, крепости, дворци и на определени хора, които са имали правото да го носят. Има различни хипотези за тълкуването на знака:

1. IYI е символ на върховния бог Тангра.

2. С гръцки букви е записано името на Бога.

3. По този начин е изписвана магическа дума с особено значение.

4. IYI се чете като ИУИ (ЮИ) и е съкратен вариант на титлата ЮВИГИ (велики). Предполага се, че това е знакът на рода Дуло и указва неговото величие и близост с Бога. В този смисъл знакът IYI се тълкува като символ за божествения произход на владетелската династия Дуло.

5. След приемането на християнството за официална държавна религия IYI се среща върху медальони, на обратната страна на които е изобразен т. нар. двоен” или „патриаршески” кръст (кръст с две напречни рамена).

При цар Петър „двойният кръст” е бил въведен в официалната символика и е изобразяван върху царските печати.

„Двойният кръст” е знакът-символ на християнския триумф.

6. IYI (ЙУЙ, ЮЙ). Юй е съзвездие, почитано от древните българи. Според вярванията на българите в съзвездието Юй се съхраняват важни небесни знания. Според тази хипотеза титлата КАН ЮЙ се тълкува като „владетел от Юй”, а също и като „душа от Юй”, тъй като КА означава „душа”. Тази хипотеза предлага и тълкуване на титлата КАНА СУ БИГИ – „Кан от Бога” или „Кан, поставен от Бога от съзвездието Юй”.Често се прави фонетична връзка между думата, с която българите са наричали съзвездието Юй, и начина, по който шумерите са наричали Слънцето – ЙУ.

На езика на тохарите (изчезнал индоевропейски народ) и на т. нар. “големи юечжи”, живеещи в Памир, думата ЙУ означава Бог.

7. Има предположение, че в знака Y е указано триединството между Бог Отец, Светия Дух и Сина Божий:

Свещената триада
Свещената триада

8. Крайните точки в знака Y образуват трите измерения на времето:

Триада на времето
Триада на времето

В тези три измерения на времето човек съществува по различни начини – в три различни тела, а центърът символизира Бог, който обединява трите човешки проявления.

От всички разгледани хипотези най-убедително (без да се отхвърлят останалите) е твърдението, че знакът IYI е символ на върховния Бог,

но е използван и като символ на управляващата династия, за да се подчертае връзката на владетелите с Бога.

Знакът IYI често бил поставян около гранични валове, на крепостни стени, по строителни материали и върху медальони, с цел да осигурява защита, да маркира собственост и да обозначава границите на държавата.

1 КОМЕНТАР

 1. Вижте, същият символ е присвоен като сувенир за ключ от турски търговец.
  в Амазон.сом
  Modefa
  Islamic Turkish Ertugrul Ottoman Kayi Tribe IYI Keychain
  5.0 out of 5 stars 3
  $6.98

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви