Доц. Делева

Предстои официалното представяне на монографията „Бежанският въпрос в българо-турските отношения и установяването на източнотракийски бежанци в България през периода 1913 – 1925 година“.

Официално представяне на монографията ще се състои на 11 юли, четвъртък, от 18:00 ч., в двора на Етнографския музей на ул. „Славянска“ № 69.

Автор на тематичното изследване е д-р Иванка Делева, уредник в отдел „История“ на РИМ – Бургас. Научни рецензенти на изданието, което представлява докторската дисертация на автора са проф. дин Щелиян Д. Щерионов от Институт за изследване на населението и човека при БАН и доц. д-р Стефан Минков от Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“. Книгата е отпечатана в издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“.

Основните приноси на монографията ще бъдат представени от доц. д-р Ваня Стоянова от Институт за исторически изследвания при БАН и научен секретар на Тракийския научен институт към Съюза на тракийските дружества в България.

Научните интереси на доц. Стоянова са в областите нова и най-нова история на България и Балканите; Тракийски въпрос, изследван във всичките му аспекти – териториален, дипломатически, етнодемографски, просветен и др., както и Македонски въпрос; нации и национализъм; български общности зад граница; малцинства; църква; религия; памет.

Особен принос имат разработените от доц. В. Стоянова материали за организираното тракийско движение и дейността му за защита на тракийските българи и популяризирането на тяхната кауза, както и сведенията за видни фигури свързали живота си с дейността в Тракия и тракийските българи.

***Иванка Делева е родена през 1973 година в град Бургас. През 1996 година завършва магистърска степен в специалност „История и география“ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. В периода 2020 – 2024 година е задочен докторант в ШУ „Епископ Константин Преславски“ в докторска програма „Нова и най-нова обща история (История на Балканските народи), а през 2024 година защитава докторска дисертация. От 1999 година работи в Регионален исторически музей – Бургас като уредник в отдел „История“.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви