Общината няма неразплатени дългове

Кметът на Община Созопол Тихомир Янакиев представи отчет на изпълнението на бюджет 2023г. Това е първия бюджет изготвен от общината след приключване на процедурата по финансово оздравяване.

Той е приет с решение № 1127 на редовно заседание на Общински съвет на 19.09.2023 г. „Общината предложи балансиран бюджет, който изпълни на 84%.“, каза кметът Янакиев.

На представянето присъстваха още председателят на общинския съвет Станимир Андонов, общински съветници, граждани и представители на администрацията.

Близо 3 млн. лв. са погасени по дълга, който администрацията на Тихомир Янакиев наследи. Остатъкът е 16 950 000лв. В края на 2023г. общината няма просрочени задължения.

В отчета се отбелязва,  че общината е събрала местни данъци и  данък върху превозните средства на 80%. 101% от заложеното обаче е изпълнението на плана за собствени данъчни приходи.  Събрани са 10 388 887 лв.

Неданъчните приходи са 10 303 890 – 86% от заложеното в бюджета.

Почти 20 700 000 лв. са собствените приходи, или 93% от предвидените.  Общината е получила почти 15 млн.лв. трансфери.  От заложеното финансиране от 2 375 000, в бюджета са получени  едва 55% – 1 304 530лв.

Кметът Янакиев подчерта, че и през 2023г. общината не е продала нито един сантиметър земеделска земя.

Разходите за персонал, издръжка, лихви, социални разходи и др. са 34 283 238лв., или 84% от предвиденото.

В графата за основни ремонти е написано, че са усвоени над 3 600 000 лв. Основните обекти са били Реконструкция на ул. „Виа Понтика“, основен ремонт на улиците  „Ал. Пушкин“, „Велека“ и „Родопи“ в гр. Черноморец. Придобити са и дълготрайни материални активи- компютри, транспортни средства и е създаден пенсионерския клуб в с. Атия на стойност над 1 155 000 лева.

Извършените разходи по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и изпълнявани от Община Созопол през 2023 г. са на стойност общо почти 1 521 000лв. Сред проектите са „Модернизация на лодкостоянка и пристанище Созопол“, проекти с бенефициент училища и детски градини на територията на общината, както и социални проекти като „Патронажна грижа“, „Приеми ме- приемна грижа“, „Грижа в дома“.

„Трябва да сме внимателни и отговорни, когато се разпореждаме с обществени средства. А жителите на общината могат да упражняват граждански контрол“, каза кметът Тихомир Янакиев.

 

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви