Председателят на ОбС Михаил Хаджиянев
Председателят на ОбС Михаил Хаджиянев

Бургаската структура на „Възраждане“ сигнализира областния управител за прегласуване в общинския съвет на Бургас.

На последната сесия бе гласувана докладна записка на кмета, свързана с безвъзмездно ползване на спортно игрище в комплекс “Изгрев”.

Дават се няколко предложения за срока, който е заложен първоначално в докладната записка на 30 години. Предложението на съветника от „Възраждане“ Мариян Иванов той да бъде намален на 15 години не се приема. Не се приема и следващото – да е за 20 години.

След това председателят на общинския съвет Михаил Хаджиянев поставя на гласуване първоначалното предложение, което е спортното игрище да бъде дадено на определено сдружение, за безвъзмездно ползване, за срок от 30 години.

На видеоекраните се отчита, че са гласували 47 съветници, от които 22 – „за“, 4 – „против“ и 21 – „въздържали се“.

Веднага след това председателят на общинския съвет обявява резултатите от гласуването и съобщава:

„Предложението не се приема“

„Това се чува ясно и в официалния видеозапис на сесията на общинския съвет. След това председателят открива дискусиите по следващата точка в дневния ред. Такива започват, след което съветници искат прегласуване на предишната точка, с мотив, че някои от тях не са разбрали за какво гласуват. Председателят обявява почивка, след което отново поставя на гласуване точка 17 от дневния ред.

По този начин се нарушава правилника на общинския съвет и се създават предпоставки за следващи подобни закононарушения в орган, който най-вече трябва да съблюдава спазването на закони, наредби и правилници. Това не е прецедент, тъй като е допускано и в миналото, при продажбата на поликлиниката в „Меден рудник““, припомнят от „Възраждане“.

Жалбата е внесена в срок в Областната администрация и очакваме областния управител Мария Нейкова, която е професор по право, да спази законовите разпоредби и да върне решението за ново обсъждане.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви