Към съдийския състав на Апелативен съд – Бургас днес се присъедини още един титулярен магистрат.

Съдия Светлин Иванов подписа акта си за встъпване в длъжност в присъствието на съдиите от Апелативен съд – Бургас.

Той беше поздравен от административния ръководител – съдия Пламен Синков, който му пожела успехи в нелеката работа като наказателен съдия във въззивна инстанция, но в среда на спокойствие и доверие сред колегите от Апелативен съд – Бургас.

Съдия Светлин Иванов бе повишен в длъжност „съдия“ в Апелативен съд – Бургас – наказателно отделение, на основание чл. 160 и чл. 193, ал. 6 от Закона за съдебната власт, с решение от 11 юни 2024 г. на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет.

Светлин Иванов е завършил „Право“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Има над 23 години юридически стаж.

Започва кариерата си като прокурор в РП – Бургас. Бил е съдия в районен съд – Бургас и заместник на административния ръководител. От 2017 г. правораздава в Окръжен съд – Бургас. През 2016 г. е повишен в ранг „съдия във ВКС и ВАС“.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви