Излезе от печат книгата „Бежанският въпрос в българо-турските отношения и установяването на източнотракийски бежанци в България през периода 1913 – 1925 година“. Автор на монографията е д-р Иванка Делева, уредник в отдел „История“ на РИМ – Бургас.

Научни рецензенти на изданието, което представлява докторската дисертация на автора, защитена през март 2024 година, са проф. дин Щелиян Д. Щерионов от Институт за изследване на населението и човека при БАН и доц. д-р Стефан Минков от Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“.

Монографията е отпечатана в издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“.

Бежанското движение към България от началото на XX век има многостранно отражение върху историческото развитие на страната ни и не спира да предизвиква различни въпроси, някои от които все още очакват своите отговори.

В този контекст настоящият труд, в който основен обект е проучването на източнотракийските бежанци, установили се в Бургаска област през периода 1913 – 1925 година, е стъпка в преодоляването на съществуващите изследователски непълноти в това направление.

В географски аспект изследването обхваща част от териториалната определеност на тогавашния Бургаски окръг, обемайки територията на съвременната Бургаска област.

Особено влияние върху изследваните процеси, в посочената времева рамка, има развоят на българо-турските отношения, поради това тяхната роля като предпоставка за зараждането на проучваните движения също е предмет на научна разработка.

Определената начална хронологична рамка се отнася към зараждането на бежанския въпрос след края на Втората Балканска война и сключването на Цариградския договор между България и Турция на 16/29 септември 1913 година.

Подписаният документ регламентира нови държавни граници и съответно загуба на по-голямата част от Източна Тракия, което предизвиква засилен бежански поток към българска територия.

Горната граница отразява акта на подписване на Анкарските спогодби между България и Турция на 18 октомври 1925 година, с които окончателно се потвърждава териториалната принадлежност на Източна Тракия към Турция.

Разпоредбите на сключения договор поставят край на източнотракийския въпрос като оставят въпросните бежанци в пределите на българската държава.

Предстои официално представяне на книгата, след което тя ще се разпространява в експозициите на РИМ – Бургас.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви