Нап Бургас

В полунощ на 1 юли изтича крайният срок на фирмите и едноличните търговци, в който е необходимо да подадат годишните си декларации и да платят дължимия данък. Близо 318 000 дружества от цялата страна и физически лица, които извършват дейност като еднолични търговци, декларираха и внесоха данъците си.

От тях почти 35 000 са подадените до момента годишни данъчни декларации от едноличните търговци и земеделските стопани, избрали този ред на облагане.

В Бургаска област над 75 % от фирмите, плащащи корпоративен данък, са обявили приходите си пред НАП дни преди настъпването на крайния срок. Над 28 000 фирми от региона и еднолични търговци и земеделски стопани, избрали този ред на облагане, са подали годишни данъчни декларации, съобщават от териториалната дирекция на приходната агенция в Бургас.

До 30 юни самоосигуряващите се лица, които извършват дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, едноличните търговци и земеделските стопани, избрали този ред на облагане, трябва да декларират и внесат окончателните осигурителни вноски.

Заедно с годишната си данъчна декларация, те подават и декларация Образец № 6 с общия размер на дължимите за предходната година осигурителни вноски.

Тъй като последният ден на юни е в неделя, срокът за тези лица да подадат данъчни и осигурителни декларации и платят задълженията си се удължава до 1 юли.

От НАП напомнят, че 1 юли е последният ден и за деклариране и плащане на корпоративен данък /чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане/, данъка върху разходите, данъка върху приходите на бюджетните предприятия, както и на данъка върху дейността от опериране на кораби.

До този момент близо 283 000 фирми  са обявили приходите си пред НАП преди изтичането на крайния срок.

Подаването на данъчните и осигурителни декларации и документи, както и плащането към бюджета, се извършват онлайн чрез Портала за електронни услуги на НАП, достъпни с персонален идентификационен код (ПИК) или квалифициран електронен подпис (КЕП).

Информация за попълване и подаване на данъчни и осигурителни декларации и внасяне на суми към бюджета клиентите могат да  получат от сайта на НАП – www.nra.bg или на телефони: 0700 18 700; +359 2 9859 6801 на цена по тарифата на телефонния оператор.

 

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви