В Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас се проведе шеста научно-практическа конференция „Образование за бъдеще – приемственост и перспективи“ и Майсторски клас „Академия за директори“.

Тя бе открита от доц. д-р Красимира Димитрова, директор на Департамента за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти и организатор на събитието.

„Темата на днешната конференция е знакова и показателна. Благодарение на усилията на кмета на Бургас, на ректора на университета и на всички тук присъстващи специалисти в Бургас наистина се развива образование за бъдещето. Това е тема, която ни предоставя множество предизвикателства: как развитието на изкуствения интелект се вписва в образованието; може ли образованието да се развива само в технологична насока; не трябва ли то повече да бъде ориентирано към създаване на емоционална интелигентност; не трябва ли компетентностното образование да превалира над обикновеното натрупване на знание“, с тези въпроси и проблеми се обърна към аудиторията проф. д-р Галин Цоков, министър на образованието и науката.

Официални гости на събитието бяха г-жа Наталия Михалевска, началник на кабинета на министъра на образованието и науката, проф. Мария Нейкова, областен управител на област Бургас, г-н Димитър Николов, кмет на Община Бургас, г-жа Петя Петрова – началник на РУО-Бургас, г-жа Катя Мишева, директор на общинска дирекция „Образование“, проф. д-р Мария Алексиева, зам. ректор на Бургаски свободен университет, проф. дпн Сийка Чавдарова-Костова от СУ „Св. Климент Охридски“. От страна на университета – домакин присъстваха ректорът проф. д-р Христо Бозов, дм, с част от своите заместници – проф. д-р Севдалина Турманова и доц. д-р Светлана Желева, декани, зам. декани, преподаватели и директори на дирекции. Други гости на събитието бяха директори и зам. директори на детски градини и училища от цялата страна.

„Университетът и училищата са нашите най-верни партньори в осъществяването на образователните промени. Те са двигателите в новия образователен процес. Използвам присъствието на министъра, за да се обърна към него с апел от тук нататък, акцентът в политиката на Министерството на образованието да пада върху децентрализацията. Защото всеки град се развива по свой начин и ние смятаме, че трябва да ни се дадат повече възможности за диверсификация на образователните процеси“, бяха думите на г-н Димитър Николов, кмет на Община Бургас.

Проф. Мария Нейкова, която е областен управител, поздрави организаторите за избора на темата и подготовката на конференцията.

Тя смята, че Бургас има какво да покаже като пример за взаимодействието на всички институции в сферата на образованието.

Г-жа Петя Петрова, началник на РУО – Бургас започна своето приветствие към присъстващите с шега: „Всички ние днес, събрани тук, сме от кръвна група „педагог“ и показваме, че обединени заедно можем да постигнем повече в образованието“.

„Тази конференция изгражда мост между настоящето и бъдещето на бургаското образование“, каза ректорът на университета проф. д-р Христо Бозов, дм. Той благодари на министъра за отделените средства, с които ще се направи ремонт на няколко университетски сгради. Благодарности отправи и към кмета и областния управител за съдействието и материалното подпомагане, които осигуряват на университета. „Задължени сме и на началника на РУО за оказаното съдействие за легализация на образователните документи на чуждестранните студенти, които се обучават и ще се обучават в нашия университет“, каза ректорът.

Приветствие към присъстващите поднесе също и проф. д-р Румяна Папанчева, декан на ФОН.

Целта на конференцията е да събере учени, учители, педагогически специалисти, докторанти и студенти, за да обсъдят и представят съвременни изследвания, методи и практики в образованието, които да подпомогнат приемствеността и перспективите за бъдещото развитие на образователната система.

Пленарен доклад на тема: „Педагогическата компетентност в контекста на ключовите компетентности“ представи проф. дпн Сийка Чавдарова-Костова.

В следващите два дни от конференцията, участниците ще се разделят в секции за дискусии по формиране на функционална грамотност в предучилищна възраст чрез игра; практически подходи и стратегии за развиване на функционална грамотност в начален етап; методически инструменти за развиване на функционална грамотност на учениците в обучението по предмети в 5-12 клас; образованието днес —представяне на добри педагогически практики.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви