За двадесета поредна година се проведе ежегодната международна научна конференция „Образование, наука, икономика и технологии“, организирана от Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас.

„20 години конференция и то с международно участие, 60 години Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – това са едни традиции, които за изключително важни за развитието и на университета, но и за науката, икономиката, образованието и технологиите в България. На тази юбилейна конференция докладите са повече от всяка друга година. Имаме голямо участие от университети и то в почти всички сфери на образованието“, бяха думите на ректора на университета проф. д-р Христо Бозов, дм, при откриването на събитието.

Той поздрави всички участници и пожела успех на конференцията.

Председателят на организационния комитет проф. д-р Иван Димитров отбеляза, че основната мисия на конференцията е да предостави възможност за свободен обмен на мнения, за споделяне на натрупания научноизследователски и практически опит, както и за установяване и задълбочаване на професионалните контакти не само между български и чуждестранни учени и специалисти, но и между сродни университетски и научноизследователски структури.

През тази година се представиха 195 доклада от 156 участници, от които учени от Полша, Румъния, Турция, Украйна, Русия, Словения и Македония, както и от Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, УНСС, СУ „Св. Климент Охридски“, Тракийски университет – Стара Загора, Великотърновски университет, Технически университет – Габрово, Русенски университет, Шуменски университет, ВВМУ „Н .Й. Вапцаров“, БАН, Нов български университет, Медицински университет София, Медицински университет – Плевен, Медицински университет – Варна, Медицински университет – Пловдив и др.

Конференцията продължи работата си по секции, в които се проведоха дискусии в областта на икономиката, управлението, педагогиката, хуманитарното познание, здравните грижи, общественото здраве, медицината и индустриалните технологии.

Представените доклади са публикувани в академичните списания „Управление и образование“ и „Индустриални технологии“, индексирани в международната база данни EBSCO.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви