Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на област Бургас, изчислена за периода 2021 – 2023 г. е 74.0 години, като спрямо предходния период (2020 – 2022 г.) се увеличава с 0.9 години.

Средната продължителност на живота в областта е с 0.5 години по-висока от средната за страната – 73.5 години.

Различната смъртност при мъжете и жените, определят и различната средна продължителност на живота при тези категории население.

Средната продължителност на живота при мъжете в област Бургас е 70.5 години, докато при жените е по-висока – 77.6 години.

При мъжете равнището на показателя за област Бургас е по-високо с 0.6 години от средното за страната, докато при жените – с 0.3 години.

В периода между 2015 и 2023 г. очакваната средна продължителност на предстоящия живот в област Бургас е намаляла с 0.8 години.

При мъжете тя се е намалила с 1.0 години, а при жените – с 0.5 години.

Най-голяма е била разликата в очакваната средна продължителност на предстоящия живот по пол през периода 2018 – 2020 – 7.4 години, а най-малка през периодите 2013 – 2015 и 2014 – 2016 г. – 6.6 години в полза на жените.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви