Всяка година с настъпване на жътвената кампания служителите РДПБЗН-Бургас осъществяват дейности свързани със:

  • Провеждат инструктажи с арендатори, председатели на земеделски кооперации и механизаторни групи.;
  • Акцентира се върху пълната забрана за изгаряне на стърнища и други растителни отпадъци;
  • Контролират изораването на изискващите се противопожарни ивици и поставянето на забранителни знаци;
  • Провеждат регулярни проверки на земеделската техника, която ще участва в жътвената кампания.

СПАЗВАЙТЕ  СЛЕДНИТЕ ПРАВИЛА :

–  Не паркирайте превозни средства и не оставяйте такива да нощуват в близост до посевите или до вече складиран фураж!

–   Не палете огън и не използвайте открити огнеизточници в близост до житни масиви, в района на площадките и складовете за зърно и фураж!

–   Не допускайте тютюнопушене в посевите, площадките за зърно, складовете за фураж, до вече ожънати масиви и в близост до тях!

–    Не изхвърляйте незагасени цигари!

–   Спазвайте поставените предупредителни и забранителни знаци покрай посевите през периода от восъчна зрялост до прибиране на реколтата!

–   Не използвайте огнестрелно оръжие и сигнални ракети в района на неожънати масиви и фуражните площадки!

–   Абсолютно е забранено паленето на стърнища след прибиране на

–  Сигнализирайте съответните държавни органи при нарушение на правилата за пожарна безопасност от физически и юридически лица, работещи в близост до посеви, площадки за съхранение на зърно и складове за фураж!

– При движение на земеделската и транспортната техника не бива да се допуска буксуване и допир на ауспуха до суха растителност!

– Не извършавайте ремонтиране на земеделска и транспортна техника в близост до узрели зърнени масиви!

–  Паркирането на превозните средства и устройването на лагери и биваци за почивка да става сам- При пожар веднага съобщете на телефон 112, след което незабавно започнете гасене с подръчни противопожарни уреди или съоръжения и организирайте евакуацията на застрашените от пожара хора, имущество, животни и техника!

– Отговорност за НЕДОПУСКАНЕТО на пожари имат председателите на земеделски кооперации, собствениците и ползвателите на селскостопански земи, както и кметовете на населените места!

 

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви