Националният статистически институт предоставя данни за културните институти в Бургаска област. Те осигуряват информация за дейността на музеите, театрите, библиотеките, кината, радио- и телевизионната програмна дейност и производството на филми.

Културни институции са музеите, театрите и музикалните колективи (сценичните изкуства) и библиотеките.

Музеи

Към 31.12.2023 г. в област Бургас действат 13 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство със 102.3 хил. фондови единици и в сравнение с 2022 г. техният брой се увеличава с 0.3%. Цифровизирани са 17.3 хил. фондови единици, което е с 2.2% повече в сравнение с предходната година.

Посещенията в музеите в област Бургас през 2023 г. са 292.8 хил. и съпоставени с 2022 г. се увеличават със 29.6%. В дните със свободен вход са осъществени 13.8% от посещенията на музеите (40.4 хил.). Регистрирано е увеличение на посещенията на чужденци в музеите – с 28.4 хил., или с 33.7% спрямо предходната година.

Общият брой на персонала на музеите в областта през 2023 г. е 150 и се увеличава с 10.3% в сравнение с 2022 година.

Сценични изкуства

През 2023 г. в действащите 3 театъра в област Бургас са организирани 805 представления, които са посетени от 115.6 хил. зрители. В сравнение с 2022 г. представленията се увеличават с 26.6%, а посещенията – с 36.4%. Средният брой посетители на един театър през 2023 г. е 38.5 хил. и в сравнение с предходната година се увеличават с 10.3 хиляди. През 2023 г. средният брой посетители на едно представление в сравнение с 2022 г. се увеличава с 11 (144).

Библиотеки

През 2023 г. броят на библиотеките в област Бургас с библиотечният фонд над 200 хил. библиотечни единици остава непроменен спрямо предходната година (2). Библиотечният фонд се състои от 929.4 хил. библиотечни документа: книги, продължаващи издания – вестници, списания, бюлетини и други. Регистрираните в тези библиотеки читатели са 12.5 хил., като 70.8% (8.9 хил.) от тях са жени. Посещенията в библиотеките са 322.1 хил., а общият зает библиотечен фонд на един читател в тези библиотеки е 13 броя. С най-висок дял от общия библиотечен фонд в наблюдаваните библиотеки са книгите – 78.0% (724.5 хил.).

Аудио-визуална дейност

Аудио-визуалната дейност включва филмовото производство, дейността на кината, както и радио- и телевизионната програмна дейност.

Кина

В края на 2023 г. броят на киноекраните в област Бургас е 14. Средната посещаемост за годината на екран е 20 969 лица.

 Кина, екрани, прожекции и посещения

През 2023 г. прожекциите в кината намаляват с 1.0%, докато посещенията се увеличават с 15.0% в сравнение с 2022 година.

През 2023 г. са прожектирани 196 филма, които според националността им се разпределят, както следва: по 33 български и европейски, 58 от САЩ, и 72 от други страни.

Радиопрограмна дейност

През 2023 г. броят на регистрираните и лицензирани радиооператори в област Бургас е 6 и в сравнение с предходната година намаляват с 14.3%. Излъчени са 43.7 хил. часа радиопредавания, или със 7.4% (3480 часа) по-малко в сравнение с 2022 година.

Телевизионна програмна дейност

През 2023 г. в Бургаска област действат 3 български регистрирани и лицензирани телевизионни оператори. Телевизиите с наземно разпръскване и тези по кабел и сателит са излъчили програми с обща продължителност 23.8 хил. часа, като в сравнение с предходната година са повече с 0.1%.

2 КОМЕНТАРИ

  1. Културата в Бургас, с такъв кмет гереберорризззр такава антиобщинска админозстражияяя и таков антиобщинзкий несъвет, никаква нема да я има! Градот ни е унищожжен, убит, презастроен, опозорен от пошли заведения които до зори убиват спокойствието като долнопробния риЗтутант мейзънзз и дтиуги подобни! А простотужиите и полизията мълчат?? Купени за??? Явнууу??!! Неявнууу!? Не му отнемат лизенза?? Що лииии?? Далаверата е якааа?!?!

  2. Културната институция няма много общо с истинската култура, която не се твори от чиновници на заплата.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви