На общото събрание в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, проф. д-р Христо Бозов, дм, представи отчет за първата си мандатна година, която се оказа една от най-успешните в историята на университета.

„Постигнахме голям напредък при надграждането на вече постигнатото във висшето учебно заведение. Интензифицирахме развитието на научната дейност и активното участие на академичния състав в проекти, които са изключително важни за страната и региона. Модернизирахме материално-техническата база и усъвършенствахме възможностите за следдипломна квалификация“, каза проф. Бозов.

Като особени постижения за годината, ректорът изтъкна подписването на меморандуми за сътрудничество с Тракийски университет в Одрин, Анкарски университет, общините от Бургаска област и Община Добрич.

Също като много важна бе посочена подготовката на документация и внасянето й в НАОА за разкриване на Факултет по фармация в структурата на университета.

Проф. Бозов отчете като позитив откриването на студентски център с 80 места – споделено пространство за студенти.

След дълго прекъсване бе възстановено столовото хранене на студенти, преподаватели и гости на университета. На територията на висшето учебно заведение са създадени три музея – на химията, на педагогиката и на медицината.

Колекцията от восъчни фигури в музея на медицината е уникална за страната. Тя бе дигитализирана по проект през тази година, като нейното споделяне в този вид ще подпомогне не само студентите, но и другите специалисти по медицина.

За последната година са приети десет нови образователни програми. Бургаският държавен университет посрещна първите си 52 – ма чуждестранни студенти, които се обучават в специалност „Медицина“ на английски език.

Друго много съществено в отминалата година е, че университетът получи нова институционална акредитация за максималния срок от 6 години.

За едногодишния мандат приходите на университета са се увеличили с 42% спрямо миналата година, което прави над 7 млн. лв.

Извършен бе ремонт на част от сградния фонд на университета. Осигурени са голяма част от средствата за ремонти на други университетски сгради през следващата отчетна година.

Отчетът на проф. Бозов бе приет единодушно от академичния състав на университета.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви