Бургаският апелативен съд измени присъда на Окръжен съд – Бургас и наложи по-високо наказание на Кирил Петров, направил опит за умишлено убийство на младо момиче.

Въззивната инстанция увеличи наказанието „лишаване от свобода“ от 8 (осем) на 12 (дванадесет) години.

Подсъдимият Кирил Петров е признат за виновен в това, че на 14.03.2022г. в гр. Бургас, в апартамент, на ул.“Хаджи Димитър“, направил опит умишлено да умъртви П. В., като й нанесъл множество удари с нож, /включително и в главата/ причинявайки й множество телесни увреждания, като деянието е извършено по особено мъчителен за пострадалата начин и е останало недовършено поради независещи от волята на дееца причини /поради проведено високоспециализирано лечение/.

 До престъплението се стигнало след употреба на алкохол по време на рожден ден в квартирата на пострадалото момиче и сестра й.

На основание чл. 116, ал.1, т.6, предл. второ, вр.чл.115 вр. чл.18, ал.1 от НК вр. чл.58, б.“а“ вр. 55, ал. 1, т.1 от НК  първоинстанционния съд е осъдил Кирил Петров на „лишаване от свобода“ за срок от 8 (осем) години при първоначален „строг“ режим.

Присъдата е обжалвана пред Апелативен съд – Бургас от подсъдимия и от частния обвинител.

След проведено въззивно съдебно следствие, изслушване становищата на страните, извършване на цялостна служебна проверка на атакуваният съдебен акт, независимо от посочените в жалбата основания, въззивният съд е намерил жалбите на подсъдимия и неговите защитници за неоснователни, а тези на частния обвинител и граждански ищец и неговите повереници за частично основателни.

В постановеният съдебен акт съдът е обсъдил всички възражения на защитата срещу присъдата.

Въззивният състав е споделил изводите на окръжните съдии относно квалификацията и авторството на деянието. По отношение на наложеното наказание втората инстанция е констатирала значително по-малко смекчаващи отговорността обстоятелства и допълнително е установила отегчаващи отговорността такива.

Апелативният съд е посочил, че във вида и размера на увеличеното наказание от 8 (осем) на 12 (дванадесет) години „лишаване от свобода“ ще бъдат постигнати в пълен обем целите на специалната и генерална превенция, предвидени в чл. 36 НК.

В станалата част присъдата на първоинстанционния съд е потвърдена. Подсъдимият е осъден да заплати на гражданския ищец П. В. сумата от 120 000 (сто и двадесет хиляди) лева като обезщетение за причинени неимуществени вреди в резултат на престъпното деяние.

Решението на Апелативен съд – Бургас подлежи на обжалване и протестиране пред Върховния касационен съд на Р България.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви