Министърът на туризма Евтим Милошев проведе официална среща със сдруженията на екскурзоводите, във връзка със съществуващата регулаторна рамка, която определя изискванията за упражняване на екскурзоводската професия и дадените препоръки с решението от 09 май 2024 г. на Комисията за защита на конкуренцията.

В срещата се включиха представители на Асоциацията на екскурзоводите в България, Съюзът на екскурзоводите в България – Варна и Югоизточен съюз на екскурзоводите „Ваня Райкова“ – Бургас.

Министър Милошев подчерта, че екскурзоводската професия е изключително важна за качеството на българския туристически продукт и популяризирането на страната ни като туристическа дестинация.

„Вие, професионалните екскурзоводи, сте посланиците на дестинация България пред света и вашата мисия е да защитавате националните интереси, оставайки верни на фактите за нашата култура и история. Вярното интерпретиране на фактите и информацията за България и туристическите обекти, които един екскурзовод поднася пред нашите гости, пряко влияе върху имиджа ни и устойчивото развитие на българския туризъм,“ подчерта министър Милошев, обръщайки се към представителите на професията.

Министерство на туризма подкрепя екскурзоводите и ще сформира работна група с участието на представители на браншовите организации, за да направи преглед и анализ на съществуващото законодателство, свързано с упражняването на професията екскурзовод и неговото усъвършенстване.

Позиция на Министерството на туризма във връзка с решението на Комисията за защита на конкуренцията за екскурзоводската професия

Във връзка с решение №474 на КЗК от 9 май 2024 г. на Комисията за защита на конкуренцията да се самосезира и да обяви, че нормативната уредба, регулираща дейността на екскурзоводите, съдържа ограничения на конкуренцията, Министерството на туризма на туризма изразява следната позиция:

Екскурзоводската професия е изключително важна за качеството на предлагания туристически продукт, популяризирането на България като туристическа дестинация и правилното интерпретиране на фактите и информацията за страната и обектите. Всичко това пряко влияе върху имиджа и устойчивото развитие на българския туризъм.

Професионалните екскурзоводи, освен експерти в своята сфера, в широк смисъл са и посланиците на страната ни пред света и защитават националните интереси.

Професията „Екскурзовод“ е комплексна и изисква не само специализирани знания, но и широк набор от комплексни познания от различни области, умения и компетенции.

Тази професия е свързана с обществения интерес като чрез прилагане на законовите разпоредби се цели постигане както на предварителен контрол, така и на последващ контрол по спазване изискванията на Закона за туризма и осигуряване на оптимална защита на интересите на потребителите на екскурзоводските услуги с фокус върху качеството им, както и с цел защита на професионалните интереси на тази професионална общност.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви