Правителството взе решение да прехвърли безвъзмездно правото на собственост върху имот – частна държавна собственост в град Бургас на Община Бургас. Поземленият имот е с площ от 311 кв. м.

Общината ще го използва за построяване на улица, при съобразяване на законодателството и правилата в областта на държавните помощи.

При нереализиране на предвиденото мероприятие в срок до 5 години от придобиването на имота, общината е длъжна да прехвърли собствеността върху него на държавата.

Съгласно правителственото решение областният управител на Бургас трябва да упражнява контрол и да осъществява периодични проверки за изпълнението на решението.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви