Съдия Яни Гайдурлиев официално встъпи в длъжност в Апелативен съд – Бургас. Той е назначен в изпълнение Решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 22 от 14 май 2024 г., след проведен конкурс за повишаване и заемане на свободни длъжности „съдия” в апелативните съдилища – наказателна колегия.

Председателят на Апелативен съд – Бургас Пламен Синков пожела на съдия Гайдурлиев здраве, мъдрост и удовлетворение от работата във въззивната инстанция.

Яни Гайдурлиев е завършил „Право“ в Бургаския свободен университет. В съдебната система е от 2000 г., когато е назначен за младши съдия в Окръжен съд – Бургас.

Работил е в Районен съд – Поморие и Районен съд – Бургас. Бил е заместник – председател на Район съд – Бургас и заместник на административния ръководител в Окръжен съд – Бургас, където правораздава до момента.

Общият му юридически стаж е над 24 години, изцяло в съдебната система. През 2019 г. е повишен в ранг „съдия във ВКС и ВАС“.

Съдия Гайдурлиев ще работи в Наказателно отделение на Апелативен съд – Бургас.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви