НХА

През учебната 2024/2025 г. Филиалът на Националната художествена академия в Бургас открива нова магистърска програма – „Фотография“. Това стана ясно днес в Магазия 1, Филиал на НХА, на информационна среща за запознаване с образователните и кариерни възможности, които тя предоставя.

Проф. Светозар Бенчев – директор на Филиала на НХА в Бургас, доц. д-р Бойка Доневска – ръководител на катедра „Изкуствознание“, проф. д-р Зарко Ждраков и ас. д-р Генади Гатев – преподавател в специалността предоставиха информация за кандидатстването на бъдещите магистри и перспективите пред тях.

По време на срещата те споделиха, че обучението ще се провежда от утвърдени преподаватели от Националната художествена академия в София чрез лекции, интензивни практически курсове, изпълнение на кратки художествени проекти, дискусии и уъркшопи.

Студентите ще имат на разположение съвременно техническо оборудване, чрез което на професионално ниво да развиват своята индивидуална работа.

Предвижда се да бъде оборудвана съвременна лаборатория за усвояване на модерните експериментални техники. Студентите по фотография ще се обучават в Културния дом на Нефтохимика, като част от занятията ще бъдат и в Магазия 1.

Чрез учебния план на новата магистърска програма студентите ще получават познания и компетентност в областта на историята и теорията на фотографията, практиката и творческите експерименти с класически и съвременни фотографски технологии, критичното и креативно мислене върху социалния и културен дискурс на съвременното изкуство, работата в мултидисциплинарни области като изобразително изкуство, фотография, фотоинсталация, експериментален филм, видеоарт и др.

Програмата ще дава още технически и творчески умения за реализации в областта на класическата и съвременната фотография чрез свободен избор на различни допълнителни курсове и уъркшопи.

По време на следването си студентите ще имат възможност да участват в специализирани научни проекти, изложби, творчески ателиета, практики и летни академии, организирани от НХА, а през втората година ще проектират и осъществяват дипломна работа в сътрудничество с водещ хабилитиран преподавател и представят резултата от творческия процес в края на третия семестър на обучението.

Възможностите за перспективно кариерно развитие в областта на съвременното изкуство, художествената, репродукционната и документалната фотография, като фотографи в киното и рекламата, в преподавателската сфера, културните индустрии и туризма и др.

Приемът на документи за новата магистърска програма по фотография ще бъде между 15-30 юни 2024 г. онлайн или присъствено на място в НХА – ул. „Шипка“ № 1 в София или Магазия 1, Пристанищен комплекс Бургас.

Студентите ще кандидатстват за новата магистърска специалност с портфолио с авторски снимки и интервю. Приемните изпити ще се проведат от 1 до 16 юли 2024 г. в София.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви