През миналата година се наблюдава намаляване на броя на сключените бракове. Регистрираните юридически бракове в област Бургас са 1 467 и са с 267 по-малко от предходната година.

От всички регистрирани бракове 74.4% (1 091) са сред населението в градовете.

В селата са сключени 376 брака. Най-много са сключените граждански бракове при жените във възрастта от 20 до 29 години (42.9%), докато при мъжете се очертава диапазонът между 25 и 34 години (41.4%).

Средната възраст при сключване на първи брак за мъжете и жените е съответно 32.7 и 29.2 години. Спрямо предходната година средната възраст се увеличава с 0.2 години за мъжете, докато при жените намалява с 0.3 години.

Коефициента на брачност е 3.8‰, като спрямо 2022 г. намалява с 0.8 промила.

За 83.4% от мъжете и 82.5% от жените, сключили граждански брак през 2023 г. той е бил първи.

По показателя „предишно семейно положение при сключване на брака“, най-голям е броят на неженените мъже – 1 223, следван от разведените – 217. При жените също най-голям е броят на неомъжените – 1 210, следван от броя на разведените – 239.

Разводите в областта са 571, като спрямо 2022 г. броят им намалява със 7.9%. От всички прекратени бракове 79.7% се отнасят за населението в градовете.

Критичен момент в съвместния живот на брачните двойки е възрастта от 40 до 49 години. При мъжете относителният дял на разводите в този възрастов интервал е 33.5%, а при жените – 33.6%.

Разводът е бил първи за 88.1% при мъжете разтрогнали своите бракове през 2023 година, а при жените – 87.4%.

През 2023 г. средната възраст при развод за мъжете и жените е съответно 44.9 и 41.7 години. Спрямо предходната година средната възраст се увеличава с 0.1 години за мъжете, а при жените – с 0.4 години.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви