хотел
Приходите от нощувки се увеличават

Приходите от нощувки през март 2024 г. достигат 3.7 млн. лв., или с 24.7% повече в сравнение с март 2023 година. Отчетено е увеличение на приходите както от български граждани – с 30.2%, така и от чужди граждани – с 3.3%. Това съобщава Националният статистически институт.

През март 2024 г. в област Бургас са функционирали 81 места за настаняване с 10 и повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 3.1 хил. стаи и 6.6 хил. легла в тях.

В сравнение с март 2023 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 2.5%, а броят на леглата в тях – с 4.7%.

През март 2024 г. в местата за настаняване с 4 и 5 звезди в област Бургас са реализирани 56.5% от общия брой нощувки на чужди и 44.0% – на български граждани. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 26.5% от нощувките на чужди и 19.0% – на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 17.0 и 37.0%.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване в област Бургас през март 2024 г. се увеличава с 5.2% в сравнение със същия месец на 2023 г. и достига 19.0 хиляди, като е отчетено увеличение при българските граждани – с 11.0%, докато при чуждите граждани е отчетен спад от 20.0%. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през март 2024 г., са 16.3 хил. и са реализирали средно по 2.1 нощувки. Чуждите граждани са 2.7 хил. и са реализирали средно по 2.3 нощувки, като 58.6% от тях са нощували в местата за настаняване с 4 и 5 звезди.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през март 2024 г е 20.3%, като намалява с 0.8 процентни пункта в сравнение с март 2023 година. Най-ниска е заетостта на леглата в местата за настаняване с 3 звезди – 14.9%, следват местата за настаняване с 1 и 2 звезди – 20.0%, и с 4 и 5 звезди – 24.5%.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви