Работещи Бургазлии

Към 31 декември 2023 г. населението на област Бургас е 384 446 души, което представлява 6.0% от населението на страната и нарежда областта на 4-то място по брой на населението непосредствено след областите София (столица), Пловдив и Варна.

В сравнение с 2022 г. населението на областта се увеличава с 5 850 души, или с 1.5%.

Мъжете са 184 318 (47.9%), а жените – 200 128 (52.1%), или на 1 000 мъже се падат 1 086 жени. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 56 години.

С нарастването на възрастта се увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на областа.

Разпределението на населението между градовете и селата е резултат от неговото естествено и механично движение.

В края на 2023 г. в градовете живеят 293 857 души, или 76.4% от населението на областта, а в селата – 90 589 души, или 23.6%.

В градовете жените са 154 718, или с 11.2% повече от мъжете, a в селата жените са повече от мъжете – с 0.5%.

Към края на 2023 г. населените места в област Бургас са 249, от които 20 градове и 229 села, разпределени в 13 общини, съгласно административно-териториалното устройство на страната.

Малко над половината (50.7%) от населението на областта живее в най-голямата община Бургас, а в най-малката – община Малко Търново, живеят само 0.7% от населението на областта.

Към края на годината в област Бургас има 69 населени места с население под 100 души и 1 населено място без население (с. Дюля, община Руен).

Най-големият град в областта е областният център гр. Бургас, който е с население 188 114 души, а най-малък е гр. Китен – 997 души. Най-голямото село в област Бургас е Равда (община Несебър) с население 3 155, а най-малко е с. Звезда (община Руен) – 1 човек.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви