В Регламента на Европейския парламент и на Съвета относно събирането и споделянето на данни във връзка с услугите за краткосрочно настаняване под наем и за изменение на Регламент (ЕС) 2018/1724 се предлага хармонизиран подход към процедурите за регистрация на лицата (домакините), предоставящи услуги по краткосрочно настаняване под наем; вменява се задължение за публичните органи да поддържат подходящо разработени процедури за регистрация; задължават се онлайн платформите, които предлагат краткосрочно настаняване под наем да споделят с публичните органи в държавите членки конкретни данни за дейността на обектите; предвиждат се специални инструменти и процедури, които гарантират, че споделянето на данни е безопасно, съобразено с Общия регламент относно защитата на данните и икономически ефективно за всички участващи страни.

Процедурите за регистрация, които държавите следва да прилагат за местата за краткосрочно настаняване ще бъдат онлайн и ще позволяват автоматично и незабавно издаване на регистрационен номер.

Регистрационните номера задължително се показват от онлайн платформите. Те ще трябва да извършват проверки на случаен принцип дали домакините регистрират и показват валидни номера. Публичните органи ще могат да отнемат временно регистрационните номера и да искат от платформите да премахват обявите на домакините, които са в нарушение.

Регламентът рационализира споделянето на данни между онлайн платформите и отговорните държавни институции, като онлайн платформите ще трябва да им предоставят данни за броя на нощувките и броя на гостите веднъж месечно, по автоматизиран начин.

За малките платформи и микроплатформите се предвиждат възможности за отчитане на информация на всеки три месеца. За получаването и обработването на тези данни се създават „Единни цифрови входящи точки“.

Повторното използване на данните в обобщен вид ще бъде за статистически справки за туризма, изготвяни от Евростат, както и за бъдещото европейско пространство за данни за туризма.

С тази информация ще се подпомогне развитието на иновативни услуги, свързани с туризма.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви