Снимката е илюстративна
Снимката е илюстративна

Средната продължителност на живота в ЕС, по предварителните данни за 2023 г., е била 81,5 години. Това е с 0,9 години повече от 2022 г. и с 0,2 над 2019 г. – годината преди началото на коронавирусната пандемия. Такива са данни на официалната европейска статистика Евростат. По този показател българите сме последни, една твърде печална позиция в съюза. Въпреки че нашата страна е трета по повишение продължителността на живот спрямо 2019 г.

В 15 страни продължителността на живота е надвишила средната в Европейския съюз, като най-висока е била в Испания (84,0 години), Италия (83,8 години) и Малта (83,6 години).

За разлика от тях, най-ниска е била продължителността на живота в България (75,8 години), Латвия (75,9) и Румъния (76,6).

Продължителност на живота в ЕС през 2023 г.

В сравнение с нивото от 2019 г. (последната година преди пандемията от Covid-19), 18 държави от ЕС са имали увеличение на продължителността на живота през 2023 г., докато в 2 държави е имало стабилизация, а в 6 страни членки е отбелязан спад.

Най-голямо увеличение на продължителността на живота е отчетено в Румъния (повишение с 1 година), следвана от Литва (с 0,8 години) и България, Чехия, Люксембург и Малта (при всички който има повишение с 0,7 години), показват още данните на Евростат.

Най-голям спад на продължителността на живота спрямо нивото от преди пандемията е отбелязана през 2023 г. в Австрия и Финландия (спад с по 0,4 години), следвани от Естония и Нидерландия (понижение с 0,2 година).

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви