Гробницата на Иисус
Гробницата на Иисус

Всяка година говорим за погребението и Възкресението Му. Повтаряме като че ли едни и същи неща. И това става толкова рутинно и познато, че вече почти никой не си спомня: какво всъщност се е случило. И как. Нека припомним накратко какво е станало при погребението и Възкресението на Иисус Христос.

След като отговарящият за екзекуцията центурион обявява Иисус за мъртъв, безжизненото тяло бива измито, увито в саван и положено в гробница.

Гробницата е била собственост на последовател на Иисус – заможен човек на име Йосиф от Ариматея, член на Великия Синедрион (Марко 15: 43).

За богатите евреи било обичайно да бъдат погребвани в гробници, обикновено изсечени в скалите по хълмовете около Йерусалим. Те приличали на малки пещери с каменен подиум за тялото и няколко ниши (локули) за костниците.

Входът към гробната пещера бил запечатан с кръгъл или квадратен камък, наречен голал.

Според Евангелието на Йоан, един друг член на Синедриона – фарисеят Никодим – помогнал на Йосиф за погребението (Йоан 19: 39-40). Само че като фарисеи Йосиф и Никодим вероятно са бързали да го завършат преди залез и началото на Шабата.

Ако вземем предвид времето, необходимо за измолването на тялото от Пилат (Марко 15: 43) и връщането на Голгота, за да бъде свалено от кръста, ще остане твърде малко време за надлежното измиване и намазване на тялото, преди да бъде повито в платно.

Това закъснение вероятно е причината жените, включително Мария Магдалена, да се върнат и да довършат процедурата в неделята след Шабата.

Евангелието на Марко твърди, че тръгват по изгрев слънце, като се тревожат дали в този ранен час ще могат да намерят мъже, които да им помогнат да отместят тежкия голал. Когато обаче пристигат на мястото, големият камък вече е изтъркалян настрани. Когато влизат в гробницата, откриват младеж в дълга бяла дреха да седи до едната стена.

“Не се плашете – казва им той. – Вие търсите Иисуса Назарееца, разпнатия; Той възкръсна, няма Го тук” (Марко 16: 6). Жените – продължава Марко – „побягнаха от гроба; тях ги обхвана трепет и ужас.”

И въпреки че мъжът ги е инструктирал да кажат на учениците и Петър, че ще намерят Иисус в Галилея, жените „никому нищо не казаха, понеже се бояха” (Марко 16: 8). Така завършва Евангелието от Марко.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви