Стремежът към дълголетие е тенденция, особено популярна в днешно време. Е ефектите ѝ вече се забелязват. Столетниците по света са все повече и е доста вероятно броят им да нараства в бъдеще.

И тъй като хората вече доста по-осъзнато полагат усилия, за да живеят по-дълго, е интересно да се проследи как обществото възприема старостта и как възгледите за нея се променят.

Тези теми вълнуват и учените, които доказват, че възприятията на хората за старостта действително се променят с годините. Според нови изследвания в днешно време смятаме, че старостта започва по-късно, отколкото преди.

За да достигнат до този извод учени от Германия, САЩ и Люксембург събират данни от над 14 000 души, които участват в продължило десетилетия проучване. Участниците са родени между 1911 и 1974 г. и обхващат няколко поколения. Всеки от тях е предоставил до осем отговора за период от 25 години, през които са били на възраст между 40 и 100 години.

Един от основните въпроси е бил: „На каква възраст бихте определили някого като стар?“

Когато са били попитани, 65-годишни хора, родени през 1911 г., са дали отговор, че старостта започва средно на 71-годишна възраст. След като този въпрос е бил повторен също на 65-годишни хора, но родени по-късно – през 1956 г., те са отговорили, че според тях старостта започва на около 74-годишна възраст. Това означава, че по-младите хора имат склонността да определят началото на старостта в по-късна възраст.

Според един от учените едно от възможните обяснения за това изменение, е увеличаването на продължителността на живота. Той е на мнение, че фактор е също така и подобрението на някои здравни аспекти. „Затова и хората на определена възраст, които в миналото са били считани за стари, може вече да не се считат за стари днес“, допълва Маркус Ветщайн.

Проучването показва също, че жените поставят прага на старостта средно с около две години по-късно от мъжете.

Освен това прави впечатление, че хората със здравословни проблеми, както и тези, които са по-самотни или които се „чувстват“ по-възрастни, обикновено смятат, че старостта започва по-рано.

Много вероятно е това „отлагане на остаряването“ да е отражение на възприятието на хората за него като едно нежелано състояние. Тази тенденция обаче може и да не продължи още дълго, предвид че през последните години се забавя. За да се установи дали хода наистина се забавя, учените смятат, че трябва да се направят допълнителни проучвания, пише IFL Science.

lifestyle.bg

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви