Даниела Божинова

Със законодателна „засада“ –  през преходни и заключителни разпоредби на съвсем различен закон, в края на 49-то Народно събрание ГЕРБ и ДПС се опитват да блокират механизмите за превантивна защита на здравето и природата, предвидени в Закона за опазване на околната среда.

„Не можем да се похвалим с кой знае какви постижения в законодателството за природозащита в приключващия парламент, но далеч по-лошо би било да стигнем до такъв регрес и безправие. Няма да допуснем атаката срещу здравето и природата да успее“, заяви по повод на внесените промени Даниела Божинова, народен представител от Бургас (ПП-ДБ) и съпредседател на „Зелено движение“. 

В неделя, 14 април в София и страната възмутени граждани и природозащитни организации организираха протести срещу предлаганите законодателни промени

Промените, които ГЕРБ и ДПС се опитват да прокарат, имат за ракета носител Закона за насърчаване на инвестициите и са внесени между две негови четения. Те нямат нищо общо с промените, за които се отваря Законът за насърчаване на инвестициите. Скандалните предложения се отнасят до оценката на въздействие на инвестиционните намерения върху околната среда (в ЗООС).

Предлага се срокът  за издаване на Оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) да се намали двойно, при това за големи и сложни проекти, каквито са проектите от национално значение – магистрали, АЕЦ и др.

При забавяне да се приема само за тези обекти принципът на мълчаливото съгласие. Действащи ОВОС да бъдат удължени с още 10 години, а новоиздадените да важат за срок от 15 години. Да се премахне окончателно възможността за обжалване на ОВОС на втора инстанция.

Реализирането на подобни промени ще ни върне в предцивилизационните времена и ще ликвидира важни човешки права на всеки един от нас:  правото на информация за възможни въздействия върху жизнената ни среда – в късите срокове за процедиране на инвестиционните предложения няма да има време за известяване, правото на участие – за обществено обсъждане ще има още по-малко време, а и след като няма да имаме информация, какво ще обсъждаме?

Премахването на двуинстанционното производство ще ни лиши от правото на екологично правосъдие. Всички тези права са завоевание на модернизиращата и демократизиращата се България, те са международно гарантирани от  т.нар. Орхуска конвенция, която сме подписали и ратифицирали.

Измененията са в разрез с правото на Европейския съюз, което изисква засилване, а не отслабване на екозащитата (чл. 3, ал. 3 от Договора за Европейски Съюз (ДЕС) и чл. 191 от Договора за Функционирането на Европейския Съюз (ДФЕС). Под благовидния предлог за подобряване на административните процедури ГЕРБ и ДПС искат огромни по своя мащаб проекти да бъдат одобрявани с мълчаливо съгласие,  тоест само с изтичане на някакъв срок и без никаква оценка от компетентния орган по околна среда.

Тройното увеличение на срока на валидност на решенията по ОВОС от 5 на 15 години противоречи грубо на смисъла на процедурите по Оценка на въздействието върху околната среда, които следва да преценят всички опасности за околната среда и здравето на хората към определен момент.

Особено фрапиращо е предложението решения по ОВОС, които по действащия закон са загубили правно действие, да бъдат възкресени. По този начин ГЕРБ и ДПС се опитват да върнат към реализация дори отречения и загубил финансиране проект за изгаряне на 180 000 тона отпадъци в София, а също и изтеклия ОВОС на ключов участък от магистрала Струма, като продължават тяхната валидност, иначе изтекла съгласно действащия закон. Очевидно тези предложения противоречат на основополагащи правни принципи и целят облагодетелстване на определени икономически интереси.

Не по-малко скандални са промените, които се предлагат в Закона за устройство на територията, където настоящите процедури, включващи и участие на обществеността, се заменят със заповеди на областен управител за еднолично променяне на общите устройствени планове за целите на обекти с национално значение.

Предложените промени се очаква да влязат в заседателната зала на парламента през април за гласуване. Според „Зелено движение“ вносителите следва да ги изтеглят, тъй като с тях радикално се  премахва практическият смисъл на оценките за въздействието върху околната среда и по същество – превантивният контрол за здравето на хората и опазването на природата.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви