Раждането на Христос
Раждането на Христос

Исус Христос е основна и ключова фигура на християнството. Това прави раждането му едно от най-важните събития в това вероизповедание. Но дали всъщност знаем къде се е случило то? Ако се доверим на евангелията на Матей и Лука, Исус е роден във Витлеем. Това е град в провинция Юдея, по време на царуването на цар Ирод.

Но някои учени и изследователи поставят под съмнение този традиционен разказ. Те посочват несъответствия и противоречия в библейските разкази и историческите доказателства.

Един от основните проблеми с историята за Витлеем е, че тя не съвпада с другите подробности от живота на Исус.

Повечето учени са съгласни, че Исус е бил галилеец. Считат, че е израснал и проповядвал в района на Галилея, в северен Израел.

Според Лука, Йосиф и Мария също са от Галилея. Тогава защо е трябвало да пътуват до Витлеем, на около 150 километра, за да роди Мария сина си?

Евангелието на Лука дава обяснение: „Йосиф и Мария трябва да отидат във Витлеем поради преброяване. То е наредено от римския император Август, който иска да регистрира всички жители на своята империя“.

Йосиф е потомък на цар Давид, чиято прародина е Витлеем, той трябва да отиде там, за да бъде записан. Тази история обаче има няколко недостатъка.

Първо, няма доказателства, че такова преброяване някога се е провеждало в Юдея по онова време. Единственото преброяване, за което се знае, е извършено от Квириний, управителят на Сирия. Тоа е било през 6 г. сл. н. е., около десетилетие след смъртта на Ирод.

Второ, дори и да е имало преброяване, малко вероятно е то да наложи хората да пътуват до градовете на техните предци, което би причинило огромни сътресения и неудобства.

Трето, ако Йосиф е бил потомък на Давид, такива са били и много други евреи, живеещи в Галилея и другаде. Защо всички трябва да ходят във Витлеем?

Друг проблем с историята за Витлеем е, че тя изглежда се основава на погрешно тълкуване на пророчество от еврейската Библия.

Евангелието на Матей цитира пророк Михей, който казва, че „от Витлеем ще дойде владетел, който ще пасе Божия народ в Израел“ (Михей 5:2).

Матей тълкува това като предсказание за мястото на раждане на Месията и го използва като доказателство, че Исус е изпълнил пророчеството. Михей обаче не пише за Месията, а за военачалник, който ще защити Юда от асирийското нашествие през 8 век пр. н. е.

Освен това Михей има предвид Витлеем Ефрата, малко село близо до Йерусалим, а не Витлеем в Юдея, където се предполага, че е роден Исус.

Инсценировка на рожденото място на Исус
Инсценировка на рожденото място на Исус

Така че, ако Исус не е роден във Витлеем, тогава къде? Най-вероятният отговор е Назарет, градът, в който е израснал, и където е живяло семейството му. Назарет е малко и незначително село в Галилея, което няма връзка с Давид или каквото и да било пророчество.

Това може да обясни защо авторите на евангелията се опитват да свържат Исус с Витлеем, по-престижно и символично място. По този начин те искат да подчертаят неговия кралски и месиански статус, и да се обърнат към очакванията на евреите за спасител от рода на Давид.

Въпреки това, като поставят раждането на Исус във Витлеем, те създават и парадокс: как може Исус да бъде едновременно син на Давид и син на Бог?

Писателите на евангелията се опитват да разрешат това, като въвеждат идеята за непорочното зачатие, според която Мария зачева Исус чрез силата на Светия Дух, без човешка намеса. По този начин те биха могли да потвърдят както божествения, така и човешкия произход на Исус и да избегнат всяко противоречие с неговата генеалогия.

Историята за раждането на Исус във Витлеем не е исторически факт, а теологична конструкция. Той отразява вярванията и надеждите на ранните християни, които искат да представят Исус като изпълнение на Божиите обещания към Израел.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви