Даниела Божинова

Народният представител от Бургас д-р Даниела Божинова внесе законопроект за изменение на Закона за енергетиката.

Предложението засилва правомощията на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), за да може тя да контролира енергийната борса и да налага санкции при опити за манипулирането ѝ.

С промените се дава изрична възможност на КЕВР да се самосезира за нарушения. Освен това се разширява кръгът на лицата с право да сезират регулатора, като се добавят юридически лица с нестопанска цел в обществена полза, които са активни в областта на енергетиката, както и в защитата на потребителските права. Създава се публичен регистър на санкционираните за злоупотреби. Търговците на енергия стават задължени субекти по линия на мерките срещу изпирането на пари.

„Целта е да гарантираме, че участниците в пазара на електроенергия и газ могат да имат доверие в неговия интегритет; да гарантираме, че на този пазар цените се определят от конкуренцията и неманипулираното взаимодействие между търсене и предлагане, че не се извличат неправомерни печалби от пазарни злоупотреби. А всичко това е в интерес на крайния потребител на енергия,“ разясни замисъла на законодателната инициатива Даниела Божинова.

Предложените изменения синхронизират българското законодателство с европейския Регламент REMIT относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия.

Според Божинова засилването на гаранциите за прозрачността на сделките на българската енергийна борса става особено важно заради предстоящото либерализиране на енергийния пазар.

Като съпредседател на ПП „Зелено движение“ (участващо в коалиция ПП-ДБ),  Даниела Божинова изтъкна, че партията  работи за осъществяването на трансформация към по-зелена енергетика, но наравно с това приоритет за зелените са  и антикорупционните мерки. Тя напомни, че Групата на Зелените в Европейския парламент е била водеща при осветяването на нерегламентирани лобистки практики и е наложила правила и мерки срещу конфликт на интереси на европейските законодатели в настоящия мандат на ЕП.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви