Община Бургас, в качеството си на териториален орган по подбор на проектни идеи по Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027, кани всички заинтересовани страни за подаване на проектни идеи по Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ на ПРР 2021-2027.

Основната цел на процедурата е приоритизацията на проектите, адресиращи нуждите на местните общности в съответствие с План за интегрирано развитие на община Бургас 2021-2027 https://plan.smartburgas.eu.

Пълният пакет документи за кандидатстване, както и детайлна информация за допустимите дейности, са публикувани на следния интернет адрес:

https://www.burgas.bg/bg/pokana-za-podavane-na-proektni-idei/pokana-za-podavane-na-proektni-idei-za-izpalnenie-na-plana-za-integrirano-razvitie-na-obshtina-burgas

Срок за кандидатстване: 09.05.2024 г.

В тази връзка, на 03.04.2024 г. ще се проведе информационно събитие от 10.00 часа в Заседателна зала на Общински съвет Бургас в Културен дом НХК.

На събитието ще се  представят условията за кандидатстване с проектни идеи, както и сроковете за провеждане на процедурата по оценка и приоритизация на подадените проектни идеи.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви