През 2023 г. икономически активните лица на възраст от 15 до 64 навършени години в област Бургас са 171.5 хил. души. Коефициентът на икономическа активност (15 – 64 навършени години) е 72.5% и се увеличава с 1.3 процентни пункта в сравнение с 2022 година.

Заетите лица на възраст от 15 до 64 навършени години в област Бургас през 2023 г. са 164.8 хил. души. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 69.7% (76.6% за мъжете и 62.7% за жените). В сравнение с 2022 г. коефициентът се увеличава с 2.0 процентни пункта.

Броят на заетите лица на възраст от 15 до 64 навършени години с висше образование е 43.0 хил., със средно – 99.2 хил. и с основно и по-ниско образование – 22.6 хиляди.

Коефициентът на заетост на възраст от 15 до 64 навършени години при лицата с висше образование е 90.3%, за лицата със средно образование – 75.2% и за лицата с основно и по-ниско образование – 39.7%.

Броят на безработните лица на възраст от 15 до 64 навършени години е 6.7 хил. души. Коефициентът на безработица (15 – 64 навършени години) е 3.9% и намалява с 1.0 процентен пункт в сравнение с 2022 година.

През 2023 г. икономически неактивните лица на възраст 15 – 64 навършени години 65.1 хил., от които 24.3 хил. са мъже и 40.7 хил. са жени.

През 2023 г. общият брой на икономически активните лица на възраст 15 и повече навършени години в област Бургас са 178.5 хил. души. Коефициентът на икономическа активност за населението на 15 и повече навършени години е 55.7% и се увеличава с 0.9 процентни пункта в сравнение с 2022 година.

Общият брой на заетите лица в област Бургас е 171.6 хил., от които 94.3 хил., или 55.0%, са мъже и 77.3 хил., или 45.0%, са жени.

Коефициентът на заетост за населението на 15 и повече навършени години е 53.6% (62.2 за мъжете и 45.9% за жените) и се увеличава с 1.5 процентни пункта в сравнение с 2022 година.

През 2023 г. безработните лица в област Бургас са 6.9 хил. души. Коефициентът на безработица е 3.9% като в сравнение с 2022 г. намалява с 0.9 процентни пункта. През 2023 г. икономически неактивните лица са 141.7 хил., от които 53.9 хил. са мъже и 87.8 хил. са жени.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви