Отлични резултати от работата си през 2023 година отчетоха прокурорите от Окръжна и Районна прокуратура-Бургас. Данните представи окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев по време на годишното отчетно събрание на Окръжна прокуратура-Бургас.

Прокурор Чинев посочи, че през изминалата 2023 година прокурорите от района на Окръжна прокуратура-Бургас са наблюдавали 18987 преписки по следствения надзор, а броят на решените преписки през годината е общо 18096 за двете прокуратури или 95,31%.

Показателят е изключително висок, което налага извод за много добра работа на прокурорите и много добро взаимодействие със съответните органи, извършващи проверката, както е било и през предходните години.

Той определи срочността по произнасяне с прокурорски актове по всички преписки като изключителна, което е трайна положителна тенденция през последните години.

В срок до 1 месец са решени 18090 преписки, което е 99,97%. За 2022 година този процент е бил същият, а през 2021 години е бил 100%.

Прокурор Чинев акцентира и върху факта, че по критерий „Общ брой актове за възлагане на проверка“ и „Актове за възлагане на финансови проверки и ревизии“, Окръжна прокуратура-Бургас е на първо място от окръжните прокуратури в страната за 2023 година.

През 2023 година общият брой на наблюдаваните от прокурорите досъдебни производства е бил 16651. За сравнение през 2022 година те са били 14253, а през 2021 година са били 15426.

Общо наблюдаваните от прокурорите в двете прокуратури досъдебни производства свидетелства за увеличеният брой дела през 2023 година, в сравнение с предходните две.

През отчетната година в съдебния район са били наблюдавани 1773 бързи производства, при 1746 за 2022 година и 1678 за 2021 година, което показва, че се запазва положителната тенденция за увеличаване броя на наблюдаваните бързи производства през годините.

През изминалата година наблюдаващите прокурори са внесли общо 337 искания за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“, което е най-висок резултат през последните 8 години.

От тях уважени от съдилищата са 300. Увеличен е броят и на уважените протести по повод отказ на първоинстанционните съдилища за вземане на най-тежката мярка за неотклонение.

През 2023 година в законов срок са били приключени всички 6182 досъдебни производства, което е отличен атестат за работата на прокурорите и вече затвърждаваща се положителна тенденция в тяхната дейност.

През 2022 и 2021 година също няма приключени досъдебни производства извън законовия срок.

Традиционно отлична остава срочността при решаването на досъдебните производства от прокурорите в окръжния район. В предвидения от закона едномесечен срок са били решени 11669 досъдебни производства.

В двумесечен срок, удължен от административния ръководител, за били решени 391 досъдебни производства, а само 4 са били решени извън срок от два месеца.

Категоричен успех за държавното обвинение в Бургаския окръжен район през последните 6 години е поддържането на високи нива на внесените в съда прокурорски актове. През 2023 година в съда били внесени общо 1983 акта.

През 2023 година прокурорите от района на Окръжна прокуратура-Бургас са изготвили и внесли в съдилищата общо 953 обвинителни акта, около 48,06% от всички внесени в съда прокурорски актове.

Данните сочат, че през 2023 година относителният дял на обвинителните актове спрямо всички актове, внесени в съда, е значително по-висок, в сравнение с предходните две години.

Това е атестат за изключително добрата работа на прокурорите в целия съдебен район.

През изминалата година само прокурорите от Окръжна прокуратура-Бургас са изготвили и внесли в съд общо 110 обвинителни акта. През 2022 година са внесени 87 обвинителни акта, а през 2021 г. са били 91.

По този критерий през 2023 г. Окръжна прокуратура-Бургас е на второ място от всички прокуратури в страната.

Прокурорите от Окръжна прокуратура-Бургас запазват и тенденцията за висок брой на внесени прокурорски актове в съд. През отчетната година те са били общо 171. По този критерий прокурорите от Окръжна прокуратура-Бургас са на първо място от окръжните прокуратури в страната.

Прокурор Чинев посочи, че през 2023 година предадените на съд лица са 2095. От тях осъдените и санкционирани лица са 2024, което показва съотношение от 96,61% на осъдени и санкционирани спрямо предадени на съд лица.

Едва 1,11% са оправданите лица с влязъл в сила акт. През годината съдилищата са върнали на прокурорите от окръжния район едва 2,26% от всички внесени в съд дела с различни прокурорски актове.

През 2023 година прокурорите от съдебния район са внесли общо 34 въззивни протеста. Разгледани от съда са били 50, в това число и останали за разглеждане от предходни периоди. Уважени от съдилищата са били 24 или 48%, т.е. близо половината от разгледаните от съда въззивни протести, са били уважени.

Това говори, че работата на прокурорите при внасянето на тези протести и по защитата на изложеното в тях е била отлична. Успеваемост на около 50 % от подадените протести е изключителен показател. През годината няма случаи на оттеглени протести от прокурорите, участвали във въззивните протести.

По критерий „Актове във връзка с международно-правното сътрудничество“ Окръжна прокуратура-Бургас е на първо място, което се случва за поредна година.

Прокурорите от окръжния район са издали 17 Европейски заповеди за арест, при 8 за 2022 година и 6 за 2021 година. Издадени са били 132 Европейски заповеди за разследване при 116 за 2022 година и 99 през 2021 година. Посочените цифри обуславят извод за наличие на трайни тенденции за устойчив ръст.

По традиция отчетното събрание на Окръжна прокуратура-Бургас бе проведено в присъствието на прокурорите от Окръжна и Районна прокуратура-Бургас.

Официални гости на събитието бяха Калина Чапкънова член на прокурорската колегия, изпълняваща функциите на Висш прокурорски съвет, Елена Каракашева-заместник главен прокурор при Върховна прокуратура и Любомир Петров-административен ръководител на Апелативна прокуратура-Бургас, които поздравиха колегите си за постигнатите резултати.

В залата бяха и старши комисар Емил Павлов-директор на ОД на МВР-Бургас, началникът на отдел „Разследване“ при ОД на МВР-Бургас Златко Пеев и Любомир Вълков-директор на Териториална дирекция на Държавна агенция „Национална сигурност“-Бургас.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви