Илюстративна снимка
Илюстративна снимка

КЕВР утвърди цена на природния газ за м. април. Тя ще е 58,84 лв./MWh. В цената не влизат парите за достъп, пренос, акциз и ДДС. На тази цена „Булгаргаз“ ще продава газ на крайните снабдители. Както и – на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. Цената е приблизително с 2 % по-висока от цената на природния газ през м. март. Тогава беше в размер на 57,59 лв./MWh. Съобщението е на пресцентъра на КЕВР.

В утвърдената цена на природния газ са включени : компонента цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, компонента за дейността „обществена доставка“ по чл. 17, ал. 7 от НРЦПГ и компонента за компенсиране на разходи по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ, покриваща разходите на „Булгаргаз“ ЕАД за съхранение на количества в газохранилището в „Чирен“, в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.

Комисията утвърди цената след извършен анализ на внесените днес от „Булгаргаз“ ЕАД актуални данни, формиращи цената на природния газ за м. април. Те отчитат котировките на международните газови пазари до 31 март 2024 г. включително.

Регулаторът установи, че общото прогнозно количество за вътрешния пазар е осигурено от три различни източника за доставка. В ценовия микс за м. април е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора „България – Гърция“ /IGB/, съгласно действащия дългосрочен договор с Азербайджан. Тези количества покриват 51,07 % от потреблението за месеца и допринасят за постигането на благоприятни цени на синьото гориво.

„Булгаргаз“ е сключил за м. април договор за доставка на втечнен природен газ (ВПГ) с търговец от региона, след тръжна процедура, при изисквания за минимална доставна цена и предложен начин на плащане. В ценовия микс общественият доставчик е включил и количества природен газ от добив от ПГХ „Чирен“.

 

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви