НАП
НАП

България и Националната агенция за приходите получиха висока международна оценка за своята работата от Глобалния форум за прозрачност и обмен на информация за данъчни цели на ОИСР.

На 28.03.2024 г. Организацията публикува доклада си за Република България, след  проведена партньорска проверка (peer review) по прилагането на международния стандарт за обмен на информация при поискване.

Констатациите на доклада позиционират страната ни като равностоен партньор и участник във всички международни договорености, свързани с обмена на информация и административното сътрудничество.

Партньорската проверка на Република България започна през декември 2022 г. и продължи до 27.02.2024 г., когато докладът бе приет на заседание на Работната група за партньорски проверки (Peer Review Group).

Месец по-късно той бе формално утвърден и от членовете на Глобалния форум. В резултат на проведените обсъждания на доклада, в които участваха експерти от НАП и други институции, Република България получи рейтинг Largely Compliant (в голяма степен съответстващ).

Глобалният форум е организация, в която участват на равни начала 171 юрисдикции.

Основната му функция е да следи за прилагането на международните стандарти за прозрачност и обмен на информация за данъчни цели и да прави преглед на ефективността на тяхното прилагане на практика, като извършва специални партньорски проверки.

Международният стандарт за обмен на информация при поискване изисква от юрисдикциите да разполагат с информация за собствеността върху юридически лица и други правни образувания, със счетоводната и банковата информация, да подсигурят достъп на данъчните органи до нея и да извършват ефективен обмен на тези данни с други заинтересовани юрисдикции, с които имат споразумение.

По този начин  стандартът осигурява основата за ефективно международно сътрудничество в борбата с укриването на данъци.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви