Нашият БВП и европейският...
Нашият БВП и европейският...

България е с най-нисък БВП на човек от населението в ЕС за 2024 г.  Той е с 36% под средното за ЕС за миналата година. Информацията е на Националния статистически институт (НСИ).

Шампиони за 2023 г. са Люксембург и Ирландия. Те отбелязват най-високо ниво на БВП на човек от населението в ЕС, 140% и 112% над средното за ЕС.

Разпределението на БВП на човек от населението в държавите-членки на ЕС варира значително. Люксембург бележи най-висок БВП на човек от населението сред 27-те държави-членки на ЕС, включени в това сравнение, със 140% над средното за ЕС.

Това до известна степен се обяснява с факта, че голям брой погранични работници са включени в общия брой на работната сила на страната. Те допринасят за увеличението на нейния БВП. Същевременно не се считат за част от местното население, което се използва при изчисляването на БВП на глава от населението. Техните разходи за потребление се записват в националните сметки в държавата им на пребиваване.

Ирландия е на второ място сред държавите на ЕС със 112% над средното за ЕС,

следвана от Нидерландия, Дания, Австрия, всяка с БВП на човек от населението с повече от 20% над средното за ЕС равнище.

Високото ниво на БВП на глава от населението в Ирландия може отчасти да се обясни с наличието на големи мултинационални компании, притежаващи интелектуална собственост. Свързаното с тези активи договорно производство допринася за БВП, докато голяма част от приходите, спечелени от това производство, се връщат на крайните собственици на компаниите в чужбина.

Белгия, Швеция, Германия, Финландия, Малта и Франция са другите държави-членки на ЕС, с БВП на човек от населението над средния за ЕС. Италия, Кипър, Словения и Чехия са с по-малко от 10% под тази средна стойност, следвани от Испания, Литва, Португалия и Естония и с между 10% и 20% по-ниски от средното. Полша отбелязва БВП на човек от населението с 20% под средното ниво.

БВП на човек от населението на Румъния, Унгария, Хърватия, Словакия и Латвия е с до 30% по-нисък от средното за ЕС равнище, докато Гърция и България са с до 40% по-ниски от средното за ЕС равнище.

България отчита БВП на човек от населението с 36% под средното за ЕС равнище.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви