Започна приемането на проекти по програмата на Община Бургас за подпомагане на стартиращи предприятия.

Допустими участници ще бъдат физически или юридически лица, регистрирани по Търговския закон до 3 години преди датата на кандидатстване.

Те трябва да отговарят на условията за микро или малък бизнес – екипи от минимум 2 (две) физически лица, както и ученици от Бургас на възраст над 16 години.

Подаването на проекти ще е изцяло по електронен път чрез попълване на формуляр през интернет страницата на ДЗЗД Бизнес инкубатор – Бургас: https://business-burgas.com/.

Проектите трябва да се реализират и развиват за първи път на територията на община Бургас, да въвеждат устойчиви, прагматични решения, интегриращи икономически, социални и екологични градски теми, да предлагат конкретно решение за даден градски проблем и да предвиждат безвъзмездно ползване от бургазлии.

Вариантите за получаване на финансова подкрепа са различни в зависимост от етапа на проектните идеи.

Освен пакети за стартиращи предприятия, е предвидено и финансиране в размер до 5000 лв., с което да се покрие до 50 % от стойността на проекта.

За екипи от ученици не се изисква самоучастие.

Срокът за приемане на заявления е до 13.04.2024 г., след което ще се извърши оценка и класиране от Постоянната комисия за управление на заложените средства в общинския бюджет за създаване на условия за развитие на малки и средни предприятия на територията на община Бургас.

Подробна информация е публикувана в страницата на Бизнес инкубатор – Бургас: https://business-burgas.com/startirane-na-predpriyatie/.

За въпроси и разяснения по процедурата можете да позвъните на: 0879 017 664.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви