Борисов обяснява коалиционно споразумение
Борисов обяснява коалиционно споразумение

ГЕРБ, в резултат на проведеното днес Национално съвещание, разпространи следното предложение за коалиционното споразумение. В текста е посочен и механизмът за вземане на решения от двете коалиции.

В работния вариант на документните се казва, че след първата ротация Мария Габриел ще бъде министър-председател и външен министър. Акад. Николай Денков ще е вицепремиер и образователен министъ.

В проекта от ГЕРБ предлагат след декември 2024г. мандатите за управление да бъдат по 15 месеца. От партията се обявяват за изготвяне на нова обща законодателна програма, като отчитат, че одобрената през юни 2023 г. е изтекла през декември същата година.

Основните приоритети, около които според ГЕРБ трябва да има обединение в споразумението са:

– Устойчиви публични финанси, с оглед постигане на един от основните ни приоритети, а именно членството на България в еврозоната; продължаване на усилията и предприемане на мерки за борба срещу корупцията;
– България да отключи потенциала си за ускорено икономическо и социално развитие; провеждане на политики за модернизация на страната, в това число развитие на инфраструктурата, енергийна ефективност и др.;
– Поставяне на образованието, включително професионалното образование, както и качеството на човешкия капитал като първостепенен приоритет;
– Финализиране на процеса по приемане на България в Шенген по сухопътни граници;
– Гарантиране на националната сигурност;
– Безусловно следване на европейски и евроатлантически път на развитие на страната.

Според ГЕРБ като висш приоритет в споразумението трябва да бъде прието продължаването на усилията по протичащата реформа в съдебната власт. В проекта на документ от партията заявяват, че дебатът по темата за службите за сигурност следва да бъде проведен и тъй като водеща по тази тема е националната сигурност на държавата, форматът за дебат трябва да е в рамките на Съвета по сигурност към Министерски съвет, а не в телевизионните студиа. В документа от ГЕРБ засягат и темата за състава на независимите регулаторни и контролни органи, като смятат, че реформите в тези органи следва да са заложени в законодателни промени.

В проекта на коалиционното споразумение досегашната структура на Министерския съвет с един министър-председател и с един заместник министър-председател се запазва.

Уточнява се, че както в управленската програма, така и в подписаната от Мария Габриел и Николай Денков декларация от юни 2023 г. няма фиксирана дата за ротацията, затова според ГЕРБ ротацията трябва да бъде извършена в подходящ момент, в който рискът от политическа дестабилизация ще е сведен до минимум.

От ГЕРБ предлагат министър-председател и министър на външните работи за втория период от девет месеца да бъде Мария Габриел, а Николай Денков – заместник министър-председател и министър на образованието и науката. За следващия период от 15 месеца, министър-председател да бъде кандидатът, предложен от коалиция ПП-ДБ, а кандидатът на коалицията ГЕРБ-СДС – заместник министър-председател и министър на външните работи, а за втория период от 15 месеца, до приключване на четиригодишния мандат, министър-председател и министър на външните работи ще бъде кандидатът, предложен от коалицията ГЕРБ-СДС, а кандидатът на коалицията ПП-ДБ – заместник министър-председател и министър на образованието и науката.

В споразумението партията настоява отговорността за управлението на правителството да е равно споделена между коалицията ГЕРБ-СДС и коалицията ПП-ДБ. В случаите, в които едната коалиция има министър на съответното министерство, то другата коалиция да има задължително заместник-министри.

Запазва се структурата на Министерския съвет с един вицепремиер и броя на министерствата – 19. ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ ще имат право на вето при взимане на решенията.

ГЕРБ искат промени в законите за всички регулатори, така че ръководителите им да се избират от Народното събрание, а заместниците им – от НС по предложение на вече избрания ръководител. Такава е процедурата за БНБ и КФН.

Разписани са и органите, които предстои да се избират с обикновено мнозинство: един конституционен съдия, омбудсман, четирима за Сметната палата, нов Фискален съвет, Комисия за финансов надзор, Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори, Комисия за защита на конкуренцията, Комисия по икономическа политика и иновации, Агенция за публичните предприятия и контрол, Комисия за енергийно и водно регулиране, НЗОК, НОИ, Комисия за защита от дискриминация, Комисия за защита на личните данни, БТА, КОНПИ, СЕМ и други. Всички те могат да се изберат с обикновено мнозинство.

В проекта на ГЕРБ е заложено като свой висш приоритет, страните да приемат продължаване на усилията по протичащата реформа в съдебната власт. Това включва на първо място, приемане на нов Закон за съдебната власт, който да осигури заложените в Конституцията цели, отговарящи на международните стандарти за независим съд и прокуратура, отчетна прокуратура, безпристрастни и компетентни магистрати, притежаващи безспорни високи морални и нравствени качества, гарантирани от ефективен Инспекторат, в името на справедливостта, дължима от всяка правова държава на обществото.

На следващо място, след приетия Закон за противодействие на корупцията, антикорупционната реформа следва да продължи своя ход, като бъде приет изцяло нов като концептуална логика и функционалност Закон за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Предотвратяването на възможност за притежание и разпореждане с т.нар. „необяснимо богатство“,

каквато е целта на отнемането на незаконно придобито имущество, е мярка на държавна политика за недопускане имущество с незаконен произход да се влее и да стане част от законната икономика. Обратното би означавало да не бъдат защитени обществените интереси на правовата държава и да бъдат ощетени лицата, които придобиват и се разпореждат с имущество по законен път, пише в документа.

ГЕРБ акцентира и върху дебата по темата за службите за сигурност, като според партията той следва да бъде проведен и тъй като водеща по тази тема е националната сигурност на държавата, форматът за дебат трябва да е в рамките на Съвета по сигурност към Министерски съвет, а не в телевизионните студиа, обобщи dnes.bg.

Службите за сигурност са надпартийни и деполитизирани. Националното законодателство не предвижда възможност кандидатури за ръководители на службите за сигурност да бъдат съгласувани или определяни от представители на политически партии или парламентарни групи. Политическата неутралност е задължителен елемент от функциите и дейността на службите за сигурност. Разпределение на квотен принцип в службите за сигурност, на база политическо представителство е недопустимо. Намеса в кадровата политика и работата на службите представлява заплаха за националната сигурност, е посочено в документа.

fakti.bg

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви