В област Бургас средната брутна месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2023 г. е 1 681 лв., при 2 123 лв. средна за страната.

В сравнение с останалите области на страната, по показателя средна брутна месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2023 г., област Бургас се нарежда на 10-то място.

Най-висока средна работна заплата получават наетите в област София (столица) – 2 900 лв., а най-ниска – в областите Видин – 1 397 лв., Благоевград – 1 417 лв. и Кюстендил – 1 424 лева.

През четвъртото тримесечие на 2023 г. средната брутна месечна работна заплата в област Бургас нараства спрямо третото тримесечие на 2023 г. със 7.3%.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение са „Култура, спорт и развлечения“ – с 21.6% и „Производство и разпределение електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – с 14.8%.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2023 г. нараства с 11.6%, в обществения сектор нарастването е с 16.1%, а в частния сектор – с 9.2%.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви