Даниела Божинова

Няколко хиляди решения за земеделски имоти, приети от Комисията за земеделските земи, станаха публично достояние в резултат на парламентарен въпрос на депутата от Бургас д-р Даниела Божинова (ПП-ДБ/Зелено движение). Министерството на земеделието и храните (МЗХ) публикува на своя уебсайт общо 138 протокола, съдържащи споменатите решения веднага след получаване на въпроса на народния представител. В него се питаше кога Министерството ще изпълни изискването на Закона за опазване на земеделските земи за активна прозрачност т.е. за оповестяване на решенията веднага след тяхното взимане.

Общественият достъп до информация относно земеделските земи е от особена важност, предвид това, че земята се счита за благо от най-висш порядък, основно национално богатство. Така я определя българската Конституция, както и задължава държавата да осигури публичност и приоритетна закрила за обработваемите земи за земеделски цели.

Земеделските земи в нашата страна намаляват заради процеса на урбанизация, макар урбанизирането им да се допуска само по изключение. Разрешенията за промяна на предназначението се вземат от Комисията за земеделските земи към МЗХ за площи над 50 дка и съответно от областните комисии  – за по-малки площи.

За да има публичност и обществото да знае как се опазват земеделските земи, през 2011 г. Народното събрание прие законова промяна, която създаде задължение за оповестяване на решенията на земеделските комисии  на уебсайта на МЗХ и областните дирекции Земеделие.

За съжаление институциите не са особено стриктни в изпълнението на това задължение. До задаването на въпроса от народния представител Даниела Божинова, на сайта на МЗХ бяха обявени единствено  решенията, взети след 2016 г.

Разрешенията за урбанизиране на земеделски земи не са вечни. Ако строителство не бъде реализирано в срок до 6 години, разрешението губи правна сила. Стотици имоти с променено предназначение са в гореспоменатата хипотеза – променено предназначение, без да е изпълнено строителство при изтекъл 6-годишен и по-дълъг период от време.

Но в сайта на Кадастъра подобни имоти с отдавна изтекла давност на решението на Комисията по земеделие, продължават да се водят урбанизирани терени. Това несъответствие в статута на земите се получава поради бездействие на общинските администрации. Те следва да уведомят комисиите по земеделие и Кадастъра, че строителство не е започнало след изтичане на давността, но не го правят.

Какви са практическите последици от обявяването на липсващите решения за промяна на предназначението на земеделски земи в цялата страна, постигнато чрез парламентарен контрол?

Най-напред, разбира се, тази информация е нужна за актуализиране на статута на имотите в Кадастъра, за да бъде той прецизен, а оттам и разпоредителните действия с тях.

Би могло да се предприемат и конкретни действия за възстановяване на конкретни земеделските земи и биоразнообразието в тях. Екологът Стефан Аврамов от Инициативата „Зелени закони“, използва публикуваните наскоро решения на уебсайта на МЗХ, за да намери данни за урбанизиране на земеделски заменки в зона „Камчийски пясъци“.

Като се обоснова с намерените от Аврамов данни, Инициативата „Зелени закони“  подаде съдебна жалба срещу община Долни Чифлик, която не е изпълнила законовото си задължение да уведоми МЗХ и Кадастъра за обстоятелствата, налагащи връщане на статута на земеделски земи на имоти с номера 52115.502.12, 52115.502.26, 52115.502.29, 52115.502.32, 52115.502.38, 52115.502.40, 52115.502.41, попадащи в тази зона.  Когато земеделският статут бъде върнат, Инициативата ще продължи с действия за връщане на имотите на държавата и за възстановяване на защитена местност „Камчийски пясъци“.

В допълнение, от „Зелени закони“ в сътрудничество с депутата Божинова направиха публични и решенията на Комисията по земеделие за още по-ранен период – от 2001 до 2011 г. Те бяха изискани от Даниела Божинова с втори нейн въпрос към Министъра. МЗХ предостави на народния представител и тази партида решения, но отклони нейното настояване да бъдат публикувани, като се позова на недостатъчен капацитет в Министерството, за да се реализира публикацията.

В неправителствената организация „Зелени закони“,  макар да не е министерство, намериха достатъчен капацитет и най-вече желание да свършат работа  и те публикуваха на собствената си страница решенията. Така, докато се случи официалното обявяване от МЗХ на протоколите на Комисията по земеделие за периода 2001 – 2011 г. същите ще могат да бъдат намерени на страницата на „Зелени закони“.

Работата на народния представител д-р Даниела Божинова с общините, Министъра на земеделието и Министъра на регионалното развитие за актуализиране статута на земеделските земи в публичните регистри продължава с нов парламентарен контрол и предложения.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви