Съставът на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие прие предложенията на РУО-Бургас за държавния план-прием за учебната 2024/2025 година, докладвани от РУО-Бургас.

В област Бургас за учебната 2024/2025 г. прием в VIII клас ще се реализира в 51 училища: 16 професионални гимназии, 6 профилирани гимназии (от които 1 частна), 25 средни училища (от които 1 вечерно), 3 обединени училища и НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров” – гр. Бургас.

Държавен план-прием в V клас в област Бургас се осъществява в ПМГ „Акад. Никола Обрешков” – гр. Бургас, профил „Математически”. За учебната 2024/2025 г. се запазва планираният прием в 3 паралелки.

Във всички общини от Бургаска област ще бъдат разкрити паралелки с прием след VII клас. За първи път в последните 4 години се наблюдава намаляване на броя на учениците, завършващи VII клас.  С около 300 по-малко са те през настоящата учебна година.

Завършващите през 2024 г. са 4002 седмокласници ще могат да продължат обучението си в 51 училища в областта, в които се осъществява обучение в VIII клас. Планираните паралелки за прием в VIII клас са 157 в област Бургас, 101 професионални и 56 профилирани. Три са паралелките в НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров” – гр. Бургас.

Разкриват се нови 8 професии/специалности след VII клас, както следва: СУ „Йордан Йовков“, гр. Бургас – икономист/търговия, ПГМКР „Св. Никола“, гр. Бургас – електротехник/електрообзавеждане на кораби, ПГХТ „Акад. Н. И. Зелинский“, гр. Бургас – консултант козметични, парфюмерийни, биологични продукти и битова химия/осигуряване на продуктова информация, ПГ по транспорт, гр. Бургас – техник по транспортна техника/автомобилна мехатроника, ПТХ, гр. Бургас – техник-технолог в дървообработване/мебелно производство, ПГСИ „Пеньо Пенев“, гр. Бургас – електромонтьор/електрически машини и апарати, ПГ по туризъм „Иван Вазов“, гр. Несебър – ресторантьор/Кетъринг и СУ „Иван Вазов“, гр. Поморие – организатор Интернет приложения/електронна търговия.

Две са училищата в област Бургас, в които за първи път ще се предлага обучение по профил „Предприемачески“ – СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Созопол и в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Средец.

Държавният план-прием е съобразен в максимална степен с нуждите и очакванията на бизнеса, след като са взети предвид данните, изнесени от Агенцията по заетостта, предоставените предложения и заявки от работодателите и техните представителни организации. Реализирането му ще осигури възможност за постигане на зададената целева стойност за процентното съотношение на професионалните паралелки, но по-важното е, че учениците ще се обучават по професии и специалности, за които е идентифицирана потребност на пазара на труда.

Запазва се тенденцията за приоритизиране на STEM профилите и техническите и ИТ професиите. STEM профили и професии ще се изучават в 91 паралелки, от които STEM професии – 63 и профилирани 28 STEM паралелки. Дадена е възможност за прием в широк кръг профили – Математически, Природни науки, Чужди езици, Хуманитарни науки, Обществени науки, Предприемачески, Музика, Изобразително изкуство, Икономическо развитие, Софтуерни и хардуерни науки. По този начин всеки седмокласник, при спазване на конкурсното начало, може да се състезава за прием в паралелка с желаната от него насоченост.

В 16 паралелки от училища в Бургаска област ще се предлага дуална система на обучение. Целта е да се повиши мотивацията на учениците за реализация, професионалната им дисциплина и да се отговори на нуждите на пазара на труда. Присъстващите на работната среща се обединиха, че дуалното образование е полезно както за учениците, така и за работодателите.

Предвижда се прием в 4 паралелки със защитени специалности, а в 24 паралелки учениците ще изучават професии, които са с очакван недостиг на пазара на труда.

Защитените специалности от професии за учебната 2024/2025 г. са в училища само в гр. Бургас: ПГЕЕ „Константин Фотинов“ – електротехник/електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника, ПГМКР„Св. Никола“ – корабоводител/корабоводене (морско), корабен техник/корабни машини и механизми, електротехник/електрообзавеждане на кораби, ПГСИ „Пеньо Пенев“ – строител/ вътрешни облицовки и настилки, ПГ по транспорт – монтьор на подемно-транспортна техника/пристанищна механизация.

Предложението за държавен план-прием за новата учебна година е съобразен с възможностите на училищата от област Бургас да осигурят сграден фонд и подходяща материално техническа база за пълноценен образователен процес на учениците.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви