По окончателни данни произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) за област Бургас възлиза на 7 400 млн. лв. по текущи цени и е с 14.4% по-голям в сравнение с предходна година.

Делът на БВП за област Бургас е 4.4% от общо произведения за страната.

По БВП на човек от населението област Бургас се нарежда на 8-мо място с 19 534 лв., след област Габрово – с 21 351 лв. и преди област Русе – с 18 658 лева.

С най-високо равнище на БВП на човек от населението е София (столица) – 53 746 лв., а с най-ниско – област Силистра – 12 087 лева.

Брутната добавена стойност (БДС) за област Бургас през 2022 г. е 6 578 млн. лв. по текущи цени, което представлява 4.4% от БДС за страната.

Най-голям е относителния дял на добавената стойност в сектора на услугите като достига до 68.0%, следва индустриалния сектор – 27.8% и аграрния сектор – 4.2%.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви