Общинският съвет в Бургас прие декларация, изразяваща подкрепа в града ни да бъде изграден Протонен център за лечение на злокачествени заболявания. Местният парламент счита, че ползите в избирането на Бургас са безспорни.

Кметът Димитър Николов сподели на сесията на Общински съвет, че предстои конкурс между София Пловдив Варна и Бургас, които притежават даденостите да се изгради такъв център.

И искаме ние първи да заявим пълно единодушие и подкрепа от страна структури, институции, медицински учебни заведения и общественост, разбира се, по отношение желанието тук в Бургас да се изгради този Протонен център. Ще намалим и средствата по отношение на самото строителство, защото тук при нас коефициентът на сигурност, по отношения на земетръс е най-висок. Което автоматично пък намалява средствата, които са необходими за тези тежки бетонови и оловни облицовки, които са наистина сериозно перо. Надявам се всички политически сили, включително и народните представители от Бургаския регион да подкрепят тази наша инициатива и кауза“ , каза още кметът.

Ето какво се пише още в декларация на Общински съвет:

Община Бургас и Общински съвет – Бургас водят последователна политика в сферата на здравеопазването и инвестират ежегодно средства, както в здравна инфраструктура и оборудване, така и в политики за масова профилактика на социалнозначими заболявания.

Доказан приоритет на Община Бургас е детското здравеопазване. Вече започна изграждането на Многопрофилна болница за активно лечение на детски болести в Бургас, която ще отговори на нуждите на пациентите в Югоизточна България. Изграждането на Детската болница е резултат както от последователни усилия на всички институции в града, така и на мащабно проучване за нуждите от педиатрични грижи в целия регион. Това ни дава основание, да настояваме за изграждането на Национален център за протонна терапия в Бургас, който ще е от изключително значение за лечението и диагностиката на хилядите пациенти, които ще бъдат лекувани в бъдещата Детска болница. По този начин ще се осигури комплексна медицинска грижа за малките пациенти, страдащи от онкологични заболявания.

Географското местоположение на Бургас е изключително подходящо за изграждането на Национален център за протонна терапия. Научно доказано е, че градът ни е в зона с най-нисък риск от земетресения, което се явява предимство при изграждането на такива центрове, тъй като те боравят с апаратура с повишени изисквания за прецизност и защита от сеизмичен риск поради спецификата на апаратурата и изследванията, които се провеждат с тях. Друг аргумент, в подкрепа на тезата ни е и наличието на транспортна свързаност по суша, въздух и море, което дава безспорни предимства за привличането на потребители не само от страната, но и от Европа.

За изграждането на Център за протонна терапия в Бургас са извършени предварителни анализи – медицински и икономически от утвърдени имена и специалисти с международен опит в различни сфери – лекари, икономисти, архитекти и физици. Техните становища са представени в Общински съвет – Бургас и в Министерство на здравеопазването.

Изграждането на Национален център за протонна терапия е проект с изключително голяма обществена значимост. В годините, Община Бургас е доказала опита си при изграждането на големи проекти, както при реализацията им, но така също и по отношение на ангажираността и прозрачността при работата си.

С настоящата Декларация, Общински съвет – Бургас изразява категоричната си воля за изграждането на Национален център за протонна терапия в Бургас. Общински съвет – Бургас се ангажира с изпълнение на всички приоритетни дейности и решения, които касаят местната власт, за да се гарантира благоприятна среда за осъществяването и функционирането му.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви