Полицейското обслужване на Община Бургас се извършва от 4 районни управления намиращи се в гр. Бургас / Първо РУ, Второ РУ, Четвърто РУ и Пето РУ при ОДМВР Бургас /.

Първо РУ Бургас обслужва територията на ЦГЧ, ж.к. „Възраждане“, кв. „Победа“ и кв. „Акации“. Щата на управлението от 109 служители.

Второ РУ Бургас обслужва територията на ж.к. „Славейков“, ж.к. „Братя Миладинови“, гр. Българово, кв. „Долно Езерово“, кв. „Лозово“, кв. „Ветрен“, кв. „Банево“, с. Миролюбово и с. Изворище. Щата на управлението е от 130 служители, от които 95 обслужват територията на Община Бургас.

Четвърто РУ Бургас обслужва територията на ж.к. „Меден рудник“, кв. „Горно Езерово”, кв. Крайморие, м.с. Върли бряг, с. Маринка, с. Твърдица, с. Димчево, с. Извор и с. Черни връх. Щата на управлението е от 99 служители.

Пето РУ Бургас обслужва територията на ж.к. „Лазур”, ж.к. „Зорница”, ж.к. „Изгрев”, кв. „Сарафово”, кв. „Пети километър”, с. Черно море, с. Рудник, с. Брястовец и с. Драганово. Щата на управлението от 106 служители.

 Състоянието на конвенционалната престъпност.

През 2023 г. на територията на Община Бургас са регистрирани 2397 престъпления, спрямо 2240 за 2022 г., като се отчита увеличение с 7,01%. През 2023 г. са разкрити 1215 престъпления, спрямо 984 за 2022 г. Общата разкриваемост се е увеличила 6,76% от 43,93% за 2022 г. на 50,69% през 2023 г.

Разпределение на регистрираните престъпления по видове:

 Структурата на регистрираната престъпност в Община Бургас през 2023 г. остава относително постоянна в сравнения с 2022 г., като най-голям дял от регистрираните престъпления имат престъпления против собствеността /кражби/ – 48,56%, следвани от общоопасните престъпления /наркотици, управление на МПС след употреба на алкохол и наркотици/ – 29,45%, престъпленията против личността /телесни повреди/ – 10,72% и други криминални престъпления – 7,97%.

Разпределение на регистрираните престъпления по РУ през двата периода:

 През 2023 г. на територията обслужвана от Първо РУ Бургас са регистрирани общо 746 престъпления, спрямо 704 за 2022 г., като се отчита увеличение с 5,97%.

 Разпределение на регистрираните престъпления през двата периода:

 През 2023 г. на територията на Община Бургас, обслужвана от Второ РУ Бургас са регистрирани общо 651 престъпления, спрямо 559 за 2022 г., като се отчита увеличение с 16,46%.

 Разпределение на регистрираните престъпления през двата периода:

 През 2023 г. на територията обслужвана от Четвърто РУ Бургас са регистрирани общо 435 престъпления, спрямо 461 за 2022 г., като се отчита намаление с 5,64%.

 Разпределение на регистрираните престъпления през двата периода:

 През 2023 г. на територията обслужвана от Пето РУ Бургас са регистрирани общо 565 престъпления, спрямо 516 за 2022 г., като се отчита увеличение с 9,50%.

 Разпределение на регистрираните престъпления през двата периода:

 Регистрираните през 2023 г. престъпления против собствеността са 1164 спрямо 1178 за 2022 г., като се отчита намаление с 1,19%. През 2023 г. са разкрити 525 престъпления срещу 400 за 2022 г. Процентът на разкриваемост за 2023 г. е 45,10% спрямо 33,96% за 2022 г. , като се отчита увеличени с 11,14%.

 Разпределение на регистрираните престъпления против собствеността през двата периода:

Динамиката на престъпленията против собствеността по видове за 2023 г. е както следва:

Регистрирани са 23 грабежа при 17 за 2022 г. Разкрити са 19 грабежа, при 12 за 2022 г., като процентът на разкриваемост е 82,61% за 2023 г. при 70,59% за 2021 г.

Регистрирани са 902 кражби, спрямо 970 за 2022 г., което е намаление с 7,01%. През 2023 г. са разкрити 444 кражби при 353 за 2022 г. Наблюдава се увеличение на процента на разкриваемост с 12,83% от 36,39% през 2022 г. на 49,22% през 2023 г.

Регистрирани са 61 измами, спрямо 47 за 2022 г. През 2023 г. са разкрити 17 измами при 6 за 2022 г. Процентът на разкриваемост за 2023 г. е 27,87%, спрямо 12,76% за 2022 г. , като се отчита увеличени с 15,11%.

Разпределение на регистрираните престъпления против собствеността  по РУ през двата периода:

През 2023 г. на територията обслужвана от Първо РУ Бургас са регистрирани 443 престъпления против собствеността, спрямо 432 за 2022 г., като се отчита увеличение с 2,08%.

 Разпределение на регистрираните престъпления през двата периода:

 През 2023 г. на територията на Община Бургас, обслужвана от Второ РУ Бургас са регистрирани 292 престъпления против собствеността, спрямо 271 за 2022 г., като се отчита увеличение с 7,75%.

 Разпределение на регистрираните престъпления през двата периода:

През 2023 г. на територията обслужвана от Четвърто РУ Бургас са регистрирани 167 престъпления против собствеността, спрямо 202 за 2022 г., като се отчита намаление с 17,33%.

 Разпределение на регистрираните престъпления през двата периода:

През 2023 г. на територията обслужвана от Пето РУ Бургас са регистрирани 262 престъпления против собствеността, спрямо 273 за 2022 г., като се отчита намаление с 4,03%.

Разпределение на регистрираните престъпления през двата периода:

Регистрираните общоопасни престъпления през 2023 г. са 706, спрямо 678 за 2022 г. През 2023 г. са разкрити 505 престъпления при 445 за 2022 г., като процентът на разкриваемост е увеличен с 5,90% от 65,63% за 2022 г. на 71,53% за 2022 г.

 Разпределение на регистрираните общоопасни престъпления през двата периода:

Динамиката на регистрираните през периода общоопасни престъпления по видове е както следва:

  • През 2023 г. са регистрирани 254 престъпления свързани с наркотици при 213 за 2022 г., като се наблюдава увеличение с 19,25%. Разкрити са 218 престъпления свързани с наркотици, срещу 151 за 2022 г. Процентът на разкриваемост е увеличен с 14,94% от 70,89% за 2022 г. на 85,83% за 2023 г.
  • Регистрираните престъпления свързани с управление на МПС след употреба на алкохол са 89 за 2023 г. срещу 126 за 2022 г. През 2023 г. са разкрити 86 престъпления от този вид при 117 за 2022 г. Процентът на разкриваемост е увеличен с 4,07% от 92,86% за 2022 г. на 96,93% за 2023 г.
  • През 2023 г. са регистрирани са 174 престъпления за управления на МПС след употреба на наркотици, спрямо 162 за 2022 г. През 2023 г. са разкрити са 147 престъпления при 116 за 2022 г. Процентът на разкриваемост е увеличен с 13,86% от 71,60% за 2022 г. на 85,46% за 2023 г.
  • След промените в Наказателния кодекс, влезли в сила от 08.08.2023 г. на територията на Община Бургас са отнети 121 МПС във връзка с чл. 343Б от НК.

През 2023 г. на територията обслужвана от Първо РУ Бургас са регистрирани 443 общоопасни престъпления, спрямо 432 за 2022 г., като се отчита увеличение с 2,08%.

 Разпределение на регистрираните престъпления през двата периода:

 През 2023 г. на територията на Община Бургас, обслужвана от Второ РУ Бургас са регистрирани 292 общоопасни престъпления, спрямо 271 за 2022 г., като се отчита увеличение с 7,75%.

Разпределение на регистрираните престъпления през двата периода:

 През 2023 г. на територията обслужвана от Четвърто РУ Бургас са регистрирани 167 общоопасни престъпления, спрямо 202 за 2022 г., като се отчита намаление с 17,33%.

 Разпределение на регистрираните престъпления през двата периода:

През 2023 г. на територията обслужвана от Пето РУ Бургас са регистрирани 262 общоопасни престъпления, спрямо 273 за 2022 г., като се отчита намаление с 4,03%.

Разпределение на регистрираните престъпления през двата периода:

 

  • През 2023 г. са регистрирани 32 престъпления свързани с незаконно преминаване и пребиваване на чужди граждани в страната, като за 2022 г. са регистрирани 50. Наблюдава се намаление на престъпленията от този вид с 36%. Процента на разкриваемост и през двата отчетни периоди е 100%.

Пътна обстановка на територията на Община Бургас.

На територията на Община Бургас за 2023 г. са регистрирани 901 ПТП, като 201 тежки ПТП със 7 загинали и 276 ранени и 700 ПТП с материални щети, като за 2022 г. са регистрирани общо 865 ПТП, като 215 са тежки ПТП с 11 загинали и 253 ранени и 650 ПТП с материални щети. Констатира се увеличение на общия брой ПТП с 36, намаление на тежките ПТП с 14, намаление на загиналите с 4, увеличение на ранените с 23 и увеличение на ПТП с материални щети с 50.

 Разпределение на регистрираните ПТП през двата периода:

Административно-наказателна дейност.

На територията на Община Бургас за 2023 г. са констатирани общо 89726 нарушения на ЗДвП, за които са съставени 5818 бр. АУАН и 83908 бр. фиша, спрямо 86781 нарушения за 2022 г., за които са съставени 5325 бр. АУАН и 81456 бр. фиша

Разпределение на констатираните нарушения по видове през двата периода:

Във връзка с зачестилите сигнали от граждани през 2023 г. от служителите на ОДМВР Бургас са извършвани масирани проверки за неизправна шумозаглушителна система на МПС, при които са издадени 302 бр. ЗППАМ.

Приоритети на ОДМВР Бургас.

Оптимизиране на работата по противодействие на имуществените престъпления, престъпленията против личността, престъпленията с наркотици, управление на МПС след употреба на алкохол или наркотични вещества.

Осигуряване на сигурността в учебните заведения и района около тях, както и на местата с интензивен поток от ППС. Създадена е организация за охрана на училищата и подходите към тях с цел недопускане извършването на посегателства, криминални престъпления и намаляване на пътния травматизъм.

Извършване на проверки в района на учебните заведения за употреба на наркотични вещества и тютюневи изделия от учениците. При констатиране на такива нарушения се прилагат административно – наказателни мерки.

Осъществяване на превантивна дейност по приоритетно заложената активна работа по Закона за защита срещу домашното насилие. Съгласно „Националната програма за превенция и защита от домашното насилие“ в ОДМВР – Бургас е изготвен план за изпълнение на дейностите заложени в програмата.

Подобряване на контрола на движението по пътищата и намаляване на пътнотранспортния травматизъм. Извършване на масирани проверки на превозни средства, които оказват неблагоприятно въздействие върху нивото на шума.

Разширяване и търсене подкрепата на обществеността и приобщаване волята на гражданите в противодействието на престъпността и опазване на обществения ред.

 

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви