Кандидатстудентската кампания на Бургаския държавен университет “Проф. д-р Асен Златаров“ бе открита днес от зам.-ректора по учебна дейност проф. Севдалина Турманова, която приветства гостите и им представи изложение, касаещо необходимостта от задържането и привличането на младите хора в Бургас.

Разкриването на нови възможности за качествено образование и професионална ангажираност би намалило така изглеждащите притеснителни данни. Градът е започнал своето преобразование и придобива лик изцяло насочен към внедряването на младият, кипящ от енергия дух.

Михаил Ненов, зам.-кмет по „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ в Община Бургас заговори за

нуждата от навременно създаване на кариерно ориентираност в периода на юношеството. Стелиана Сашева, РУО гр. Бургас, подкрепи вижданията на управника и отбеляза, че синергията, която би се получила от обединяването на образование, местна власт и бизнес би върнала желанието на младите хора да продължат развитието си в Бургас. Това би се случило със своевременния контакт и изграждането на доверие у новото поколение.

На събитието присъстваха още представители на регионални училища, ръководствата на отделните университетски звена и други.

Предлагането на утвърдени, но и нови, актуални за времето специалности извежда Бургаския държавен университет като едно от най-перспективните ВУ не само в региона. Усърдно се развива и обучението на чуждестранни студенти, като за настоящата академична година те са 50 на брой.

Предстоят две интересни кампании, съсредоточени в налагането на университета като перспектива, която ще изгради бъдещи специалисти, уверени в придобитите знания и умения, обучавани в постоянно модернизираща се материална база.

По време на „Академично междучасие“ мобилни групи ще посетят всички бургаски училища и ще представят на бъдещите студенти визията на ВУ. Същевременно ще се провежда и „Един академичен час“ в Бургаски държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“, където ще бъдат представени различните звена по интерес на гостуващите младежи.

Тази година ще бъдат обявени и новите 9 специалности, а именно „Киберсигурност: технологии във финансовата сфера“, „Управление на здравните грижи“, „Кинезитерапия“, „Специална педагогика“, „Специална педагогика. Ресурсен учител“, „Дигитални технологии и иновации в обучението в детската градина и началното училище“, „Мениджмънт на хотели и ресторанти“, „Туризъм и здравословно хранене“, и „Туристически бизнес и предприемачество“.

Обучението в университета се осъществява в пет факултета – Факултет по технически науки, Факултет по природни науки, Факултет по обществено здраве и здравни грижи, Факултет по обществени науки и Медицински факултет. В състава му влизат и три колежа – Колеж по туризъм, Медицински колеж и Технически колеж, както и два департамента – Департамент по езиково обучение и Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти.

Общо 18 професионални направления, акредитирани в 45 бакалавърски и над 30 магистърски програми. Студентите придобиват степени „Бакалавър“, „Професионален бакалавър“, „Магистър“ и „Доктор“.

Очаква се интересът към Бургаския държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“ да бъде още по-голям от предходната, когато бе отчетен висок ръст в приема на студенти.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви