Депутатите промениха на първо четене Закона за енергията от възобновяеми източници в морските пространства, с което се разрешава разполагането на вятърни електроцентрали в Черно море с концесии за по 30 години.

Отговорник за планирането и проучванията в Черно море ще е министърът на енергетиката. Той трябва да възлага концесиите в приоритетните зони, да координира всички държавни органи и да следи сключените договори.

Преди да почне даден строеж трябва да се установи, че не представлява заплаха за околната среда, безопасността на корабоплаването, сигурността на България и ЕС, както и че не надделяват дадени обществени интереси или частни права.

Вносителите на поправките посочват, че ще се отключи потенциалът за местно производство и потребление на нисковъглеродна енергия – в отговор на геополитическите рискове пред националната енергийна сигурност, както и на поетите ангажименти от България за борба с климатичните промени.

Интегрираният план в областта на енергетиката и климата на България цели увеличение на енергийния дял от възобновяеми източници (ВЕИ) до 27,09% и 30,33% само за сектор електроенергия. Тези изисквания ще бъдат актуализирани през 2024 г., като се има предвид повишената цел от 45% ВЕИ до 2030 г. според европейския план REPowerEU, представен от ЕК заради ефектите от войната в Украйна.

„Тъй като зоните в българския участък на Черно море с най-благоприятни параметри са ограничени, те следва да бъдат обособени в Плана за развитие на енергийните мощности като приоритетни и отдадени на търг след детайлно проучване“, пишат вносителите в мотивите.

Операторът на електропреносната мрежа ще е длъжен да планира необходимия мрежови капацитет за присъединяване на нови енергийни мощности в морето, така както е заложено в Плана за развитие на енергийните мощности. Точката по присъединяване ще е на сушата.

dnes.bg

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви