Кметът на Бургас Димитър Николов изпрати писмо до Министерството на здравеопазването, в което изразява готовност за стартиране на процедурата за разкриване на Районен център по трансфузионна хематология в Бургас.

Според Закона за лечебните заведения, нови районни Центрове по трансфузионна медицина се разкриват от държавата по предложение на министъра на здравеопазването. С писмото Община Бургас, РЗИ Бургас и УМБАЛ Бургас изразяват ясна готовност за предприемане на необходимите действия, съобразно указанията на министъра на здравеопазването.

В изпълнение на постигнатите договорености и проведените до момента разговори с Министерството на здравеопазването се предоставя информация за съществуващото в структурата на УМБАЛ Бургас Отделение по трансфузионна медицина, както и за създадените условия за разкриване на Районен център на територията на Бургас.

ОТХ Бургас в момента е част от УМБАЛ Бургас АД и се помещава в сграда – собственост на болницата. Тя е в недобро състояние и се нуждае от основен ремонт с цел създаване на условия, отговарящи на медицинския стандарт по трансфузионна хематология и на модерната медицина. Със средства на Община Бургас е разработен технически инвестиционен проект за основен ремонт на отделна сграда, също собственост на УМБАЛ Бургас, в която да бъде базиран бъдещият Кръвен център, за да се отговори на изискванията на медицинския стандарт и Правилника за устройството и дейността на центровете за трансфузионна хематология.

В писмото се посочва още, че съществуващото отделение и неговият екип, както и разработеният инвестиционен проект са добра основа, на която да бъде изграден районен Център по трансфузионна хематология в Бургас.

Създаването на нов Районен център по трансфузионна хематология е от изключителна важност не само за общините от област Бургас, а и за всички общини от региона. През последните години в Бургас бяха разкрити много нови частни лечебни заведения, което доведе до сериозно увеличаване дела на хирургичните и реанимационни легла. През 2026 г. трябва да започне работа и изграждащата се в момента общинска Многопрофилна болница за активно лечение на детски болести „Св. Анастасия“.

Новият кръвен Център ще отговори в максимална степен на завишените изисквания от кръв и кръвни съставки на всички тези лечебни заведения в Бургас и региона, разположени в голямата си част по бреговата ивица на Българското Черноморие, както и на активното увеличаване на населението на голяма част от общините в активния туристически сезон от май до октомври.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви