Винаги сравнявайте лихвите

Лихви и инфлация – двата най-важни фактора на пазара

Лихвеният процент и инфлацията са пряко свързани. За всяка страна лихвеният процент е различен и се определя от конкретен финансово контролен орган. За Европа това е Европейска Централна Банка, за САЩ е Федералният резерв, за Англия това е Централна Банка на Англия, за Швейцария – Швейцарска Национална Банка и т.н.

Ако централната банка на някоя държава намали лихвения процент, то това значи, че лихвата по кредитите също ще намалее. Тази мярка ще доведе до повече изтеглени кредити с по-ниска лихва и повече парични средства в обръщение. В същото време по-голямото и по-евтино предлагане на парични средства ще доведе до поевтиняване на националната валута спрямо другите валути.

Аналогично, при висок лихвен процент паричното предлагане намалява, паричните средства в обръщение също са по-малко, а хората предпочитат да съхраняват свободните си пари в банка. От където следва, че повишаването на лихвения процент влияе положително върху дадената национална валута.

По-голямата част от кредитите на пазара са с плаващи лихви, които се влияят от лихвената политика на централните банки и други съпътстващи фактори.

Предлагаме ви да следвате тези основни четири стъпки, за да се справите с влиянието на инфлацията и повишаването на лихвените проценти върху вашите кредити и спестявания.

  1. Винаги сравнявайте лихвените проценти

Сравнявайте кредитите, като разглеждате годишния процент на разходите (ГПР). Това е годишният лихвен процент, начисляван за даден кредит . Вземат се предвид всички такси и други допълнителни разходи. Следете лихвените проценти по спестяванията си и сравнявайте няколко варианта за проактивно управление на спестяванията си.

  1. Проверка за защита на влоговете

Проверете дали спестяванията ви се съхраняват в банка, която е лицензирана в ЕС, тъй като това ви позволява да се възползвате от защитата на влоговете си в размер до 196 000 лева за всеки отделен вложител в случай на фалит на вашата банка.

  1. Изберете фиксиран или променлив лихвен процент

Оценете предимствата и недостатъците на кредитите с фиксирани спрямо променливи лихвени проценти, за да изберете най-добрия вариант за вас, когато вземате нов кредит.

  • Кредит с фиксиран лихвен процент ƒ

Кредитът с фиксиран лихвен процент най-вероятно ще бъде по-скъп и можете да бъдете обвързан с този лихвен процент за дълъг период от време. Ако обаче лихвените проценти се повишат, вашите месечни вноски по кредита ще останат същите. ƒ Хубавото е, че ако пазарните лихвени проценти паднат, имате възможност да предоговорите кредита си си или да го прехвърлите към друга банка или друг кредитор, за да получите по-изгодни условия за вземане и погасяване на кредит. Имайте предвид, че е необходимо вашата банка да се съгласи, за да предоговорите кредита, и може също така да се наложи да заплатите такса в допълнение към другите разходи.

  • Кредит с променлив лихвен процент

Ако искате да вземете кредит с променлив лихвен процент, обмислете внимателно как евентуално повишаване на лихвения процент в бъдеще може да повлияе на месечните ви вноски.  Попитайте банката или кредитора как ще се променят месечните ви вноски, ако лихвените проценти се повишат (напр. лихвеният процент се повиши от 2 % на 3 %). Ще можете ли да си позволите тези плащания?

  1. Обърнете внимание на рисковете от свръхзадлъжнялост

В контекста на високата инфлация, преди да вземете кредит, помислете за въздействието на погасяването на дълга върху месечния/годишния ви бюджет и за това дали е необходимо да намалите други разходи (когато е възможно). Проверете дали ще можете да изплащате своя дълг, не вземайте прекомерно високи кредити, а само такива, каквито можете да изплащате. Ако смятате, че ще срещнете проблеми с изплащането на кредитите си, свържете се възможно най-рано с вашата банка или кредитор, за да потърсите решения. Така може да избегнете плащане на неустойки за забавени плащания и от бъдещи ограничения при получаването на нов кредит.

Източник на статията: parite.bg

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви