Къмпинг Градина

Община Созопол направи предписание на “Къмпинг Градина Еко” ЕООД – наемател на един от имотите в къмпинга, да възстанови състоянието на поземлените имоти, на които бяха изсипани 100 куб.м. земна маса, примесена със скални късове и строителни отпадъци. В предписанието е посочено, че те трябва да се премахнат в срок до 29 януари 2024г.

Предписанието е направено след извршена проверка от експерт “Екология” и специалист от “Строителство” в общината, след подаден сигнал от директора на РИОСВ Бургас.

Проверката установи, че в шест имота в къмпинга са насипани изкопни земни маси, примесени със скални късове и строителни отпадъци.

С изкопни маси е стабилизиран път, като в продължението му е насипан и уплътнен и още един участък. В друг участък за провеждане на водите под пътя са положени две гофрирани тръби.

От РИОСВ уточниха, че  поземлените имоти попадат в защитена зона по Закона за биологичното разнообразие („Натура 2000“ място) „Бакърлъка“ за опазване на дивите птици и в защитена зона „Плаж Градина – Златна рибка“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Ако “Къмпинг Градина Еко” ЕООД  не изпълни предписанието и не отстрани земните маси със скални късове и строителни отпадъци от засегнатите имоти в указания в предписанието срок, ще бъде образувано административно – наказателно производство и на фирмата ще бъде наложена глоба съгласно чл. 166, т.3 от ЗООС в размер на от 2 000 до  20 000 лева.

 

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви