Над 700 годишни данъчни декларации са подадени в НАП Бургас през първите  дни от старта на данъчната кампания, което е почти 80 % повече в сравнение с подадените за същото време миналата година. Това съобщиха от НАП Бургас по време на пресконференция за началото на данъчната кампания. Териториалният директор Татяна Кънчева и директорът на дирекция „Обслужване“ Сияна Димитрова апелираха  за деклариране и плащане на задължения през електронните услуги на НАП и  ползване на данъчни облекчения, след предварителна онлайн проверка на данъчно-осигурителната сметка за наличие на просрочени задължения.

Годишна данъчна декларация подават гражданите, които са получили доходи по извънтрудови правоотношения, както и ако желаят да се възползват от различните данъчни облекчения. Работилите по граждански договор през 2023 г. също подават годишна декларация, независимо от размера на получените хонорари или възнаграждения.

Декларацията може да бъде подадена  по електронен път, по пощата с обратна разписка, в пощенските клонове или на място в офисите на приходната агенция. Срокът за деклариране на получените през 2023 година доходи, облагаеми с данък върху общата годишна данъчна основа, и ползването на данъчни облекчения е 30 април 2024 г. Отстъпката от 5% от данъка за довнасяне може да се ползва при деклариране по електронен път и плащане до 1 април 2024 г. включително, като размерът ѝ не може да надвишава 500 лв. Условие за ползване на отстъпката и данъчни облекчения е лицето да няма неплатени публични задължения.

В началото на март в Портала за електронни услуги на НАП ще е достъпна предварително попълнената декларация за облагане на доходите на физически лица. Потребителите, които имат персонален идентификационен код (ПИК) или електронен подпис, ще могат да се възползват от предварително въведената в декларациите им информация за получени от тях доходи от трудови правоотношения,  граждански договори и хонорари, субсидии, изплатени на земеделски производители, доходи от наем за имоти, чиито наематели са юридически лица, доходи от продажби в интернет с цел печалба и др.

Лицата, извършващи дейност като търговци, еднолични търговци и земеделски стопани, избрали този ред на облагане, подават декларациите си от 1 март до 1 юли 2024 г., тъй като тази година 30 юни е неработен ден. Това е и срокът, в който и фирмите трябва да декларират корпоративен данък (чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане), данък върху разходите, данък върху приходите на бюджетните предприятия, както и данък върху дейността от опериране на кораби. Срокът за плащане на тези данъци е 1 юли 2024 г.

Годишните декларации за облагане на доходите на физическите лица са публикувани на сайта на НАП . Формуляри за декларирането на доходите са достъпни и в Салона за обслужване на НАП Бургас. Все повече бургазлии обаче предпочитат дистанционно да изпълняват задълженията си като подават годишната си данъчна декларация чрез ПИК и заплащат дължимите данъци чрез виртуалния ПОС терминал (е-услугата за плащане) на приходното ведомство.

От приходното ведомство в морския град напомнят още, че от първи януари 2024 г. хората, които сами внасят задълженията си за здравни вноски (например трайно безработни, които не получават обезщетение за безработица и не се осигуряват от държавата и др.) и не упражняват трудова дейност като самоосигуряващи се по смисъла на Кодекса за социално осигуряване, дължат месечно по 37,32 лева.

Допълнителна информация за деклариране и плащане на задълженията може да бъде получена на телефоните на Информационния център на НАП: 02/9859 6801 или  0700 18 700, на цена според тарифите на съответния оператор, както и в сайта на приходната агенция.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви