Синя зона
Синя зона

Областният управител на Бургаска област Пламен Янев спря решението на Общинския съвет в Бургас за поскъпването на синята зона. Причината е, че липсва мотивирано предложение за увеличаването на услугата, финансово-икономическа обосновка и не са представени разчети на дейността, приходите и разходите. Не са калкулирани очакваните постъпления, нито необходимите средства за предоставяне на услугата през тази година.

Това решение бе взето на последното заседание на общинските съветници, които приеха Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас. Предложението за промяна на таксите е внесено от кмета на Община Бургас и е прието с поименно гласуване с 35 гласа – „за“, 11 гласа – „против“ и 4 гласа – „въздържал се“. Цените касаят услуги, свързани с почасово или абонаментно ползване на закрити и открити паркинги – общинска собственост, кратковременно паркиране „Синя зона“, велосипеди под наем и Автогара „Юг“.

При обстойно извършена проверка от Областна администрация за законосъобразността на решението на Общинския съвет се установява, че то е незаконосъобразно. Съгласно нормативните изисквания  „размерът на конкретните такси и цени на услуги и права се определя след представено мотивирано предложение от съответната дирекция или второстепенен разпоредител с бюджет, които извършват дейността или предоставят съответната услуга„.

В хода на осъществяване на контрол областният управител изисква от Община Бургас и Общински съвет Бургас да представят от съответните ресорни дирекции и общински предприятия предложения, с които да се обосновава необходимостта от повишаване на цените на предоставяните от тях услуги, предвидени в проекта на Наредбата. В предложението на ОП „Транспорт“ липсва финансово-икономическа обосновка, определяща конкретния размер на предложеното увеличение. Текстът, аргументиращ исканото увеличение, е общ, като се позовава на инфлация, увеличена поддръжка на зоната, евентуални бъдещи инвестиции в уеб продукт, подобряващ паркирането, но без никаква конкретика, както и без обосновка какво пречи и при тази цена да се извършат тези дейности.

„Въпреки че има абстрактно посочени мотиви за повишаване качеството на услугата, в своята си същност искането за увеличаване на таксата е финансово. В него се посочва, че са необходими финансови средства за постигане на посочените цели, колкото и неясно да са заложени те. Защо е нужно повишаване на цените, ако липсва ясна система къде и за какво ще се разпределят постъпващите пари и в какво ще бъде инвестирано това увеличение? След като в основата си проблемът е финансов, би трябвало първо да се убедим, че със събирания към момента ресурс няма как да се финансират посочените евентуални действия“, пита областният управител.

Той посочва също, че в гласуваната наредба има и други увеличени цени, но увеличението е ясно аргументирано и подкрепено с всички необходими документи. Докато за „синята зона“ стойността се изменя дори по време на обсъжданията – първоначално в проекта за решение дори е записано 2 лв. на час, което затвърждава съмненията в липсата на ясен анализ и точни разчети.

„Областна администрация Бургас, като представител на държавата, търси баланса в защита на обществения интерес и икономическия интерес, както и развитието на региона. Много често именно в името на развитието на региона не се санкционират пропуски на общинските администрации, с оглед на убеждението, че те по-скоро са неволни и тяхното оспорване би довело до повече вреди отколкото ползи. Но при решения, засягащи голям кръг от граждани и с неясен краен резултат за обществото, би трябвало администрациите да бъдат абсолютно обосновани в своите мотиви и с ангажимент за реални резултати“, категоричен е областният управител Пламен Янев.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви